PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kent Kitapları


 1. Antony White - Henry Matthews - W. Eugene Kleinbauer - Ayasofya
 2. Adnan Giz - Bir Zamanlar Kadıköy
 3. İsmail Cengiz - Prusa'dan Günümüze Bursa
 4. Daniel Goffman - İzmir ve Levanten Dünya (1550-1650)
 5. Tülay Artan - Eyüpte Sosyal Yaşam
 6. Jak Deleon - Bir Tutam İstanbul
 7. Afyonkarahisar Kütüğü (2 Cilt)
 8. Ansel Mullins / Yigal Schleifer - İstanbul Arka Sokak Lezzetleri
 9. İstanbul, Şehir ve Kültür - Kollektif
 10. Konak Belediyesi - İzmir'in Gizli Kültür Cevherleri
 11. Atilla Özbey - Dünden Bugüne Kapalıçarşı
 12. Wilhelm Köhler - Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bitlis ve Halkı
 13. Erdinç Gönenç - İzmirim 1
 14. Erdinç Gönenç - İzmirim 2
 15. Özer Ergenç - XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya
 16. R. A. Tomlinson - Yunan Mimarlığı
 17. Salâh Birsel - Boğaziçi Şıngır Mıngır
 18. Bekircan Tahberer - Antik Kilikia Sikkeleri
 19. Ömer Türkoğlu - Salnamelerde Çankırı
 20. Sancaktepe Tarihi
 21. Tülay Artan - Eyüp Dün Bugün
 22. Tahsin Ozalp - Sivrihisar (Eskişehir) Tarihi (1960)
 23. Murat Belge - İstanbul Gezi Rehberi
 24. Yaşar Ürük - Martı Sevdalısı Bergama Vapuru’nun 50. Yaşına Merhaba
 25. kolektif - efsane istanbul
 26. Kollektif - Yabancı Gazetecilerin Gözüyle İstanbul
 27. kolektif - istanbul'un tekleri
 28. kolektif - istanbul'un ilçe ve semt isimleri
 29. Kolektif - İstanbul'a Şiirler
 30. Focus Dergisi - İstanbul Efsaneleri Eki
 31. Besim Atalay - Maraş Tarihi ve Coğrafyası
 32. Nahid Sırrı Örik - İstanbul Yazıları
 33. Musahipzade Celal - Eski İstanbul Yaşayışı (1946)
 34. Fikret Yılmaz - Tarihsel Süreç İçinde Konak Meydanı
 35. Şemsettin Kutlu - Bu Şehr-i İstanbul ki - İstanbul Üzerine Anılar, Gözlemler, İzlenim
 36. İbrahim Yarış - Karikatürlerle İstanbul’da Toplu Ulaşım 1908 - 1982
 37. Mehmet Sadettin Fidan - Geçmişten Günümüze İstanbul Hanları
 38. Rifat Osman - Edirne Evkaf-ı İslamiye Tarihi, I: Cami ve Mescidler
 39. A. Sühely Ünver - Karaca Ahmed Nâme
 40. Kolektif - Şefkat Estetiği Kuş Evleri
 41. Afyonkarahisar Vakıf Eserleri (yay. haz. Mustafa Karazeybek vd)
 42. Hikmet Ülgen - İstanbul Camileri
 43. Said Öztürk - Osmanlı Arşiv Belgelerinde İstanbul'un Tarihi Su Yolları Cilt 1
 44. Said Öztürk - Osmanlı Arşiv Belgelerinde İstanbul'un Tarihi Su Yolları Cilt 2
 45. Mustafa Kara - Bursa'da Kırklar Meclisi
 46. Fotoğraflarla Geçmişte Malatya
 47. Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Fotoğraflarla Adapazarı Depremi
 48. Düzce Valiliği - Düzce Tanıtım Broşürü
 49. Kazım Baykal- Bursa ve Anıtları
 50. İbrahim Gökçen - XVI ve XVII. Asırlarda Saruhan Zaviye ve Yatırları
 51. Çelik Gülersoy - Tramvay İstanbul'da
 52. İ.Hakkı Konyalı - Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi
 53. İ. Hakkı Konyalı - Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi
 54. İ. Hakkı Konyalı - Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi
 55. İ. Hakkı Konyalı - Abideleri ve Kitabeleri ile Aksaray Tarihi
 56. Sadun Aksüt - Şarkılarda İstanbul
 57. Avukat Kilisli Kadri - Kilis Tarihi (Neşreden. Osman Vehbi)
 58. Niğde Valiliği - Niğde 10 Bin Yıllık Hatıra
 59. Ankara Valiliği - Geçmişi Günümüze Bağlayan Ankara Müzeleri
 60. Ankara Valiliği - İşte Ankara
 61. Ankara Müzeleri
 62. Fazıl Bayraktar - Kastamonu Yöresi Deyim Ve Manileri
 63. İstanbul: Kent ve Medeniyet - (ed. Recep Bozloğan vd.)
 64. İstanbul: Tarih ve Kültür - (ed. Recep Bozlağan vd.)
 65. Burcu Özoğuz - Merve Aşkın - İstanbul Hayal ve Gerçek
 66. Ali Salim Ülgen - Fatih Devrinde İstanbul (1453 - 1481)
 67. Orhan Kılıç & Ayşegül Hüseyniklioğlu - Elazığ Bibliyografyası
 68. Orhan Kılıç - XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Van (1548-1648)
 69. Orhan Kılıç - XVI. Yüzyılda Adilcevaz ve Ahlat
 70. Pierre Loti - İstanbul 1890
 71. İstanbul'un Kitabı Fatih (3 Cilt) (ed. Süleyman Faruk Göncüoğlu)
 72. Ayhan Yüksel - Okan Yeşilot - Geçmişten Günümüze Giresun'dan Simalar
 73. Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik "Samsun" - ed. Osman Köse (2 cilt)
 74. Stefanos Yerasimos - Türk Metinlerinde Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri
 75. Avram Galanti - Niğde ve Bor Tarihi
 76. Hüseyin Akgül - Manisa Folklorü
 77. Feridun Büyükyıldız - Başka Kent Ankara
 78. Amasya Kent Kitapları
 79. Fehime Tuna Çalışkan - İstanbul'da Tramvay Tarihi
 80. Manisa Valiliği - Manisa
 81. İbrahim Gökçen - Manisa Tarihinde Hayırlar ve Vakıflar 2 (H.1060, 1650 den sonra)
 82. Ethem Eldem - Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti
 83. Dünden Bugüne Adapazarı
 84. Osmanlıdan Cumhuriyete Belgelerle Zonguldak
 85. İbrahim Hakkı Konyalı - Alanya Tarihi (Alaiyye)
 86. Abdülkerim Erdoğan vd. - Osmanlı'da Ankara
 87. Selahattin Duman - Kasabadan Metropole Ankara
 88. Mehmet Şugar - Türk Kültüründe Tire
 89. Muhittin Tuş - Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya (1756-1856)
 90. Gültekin Emre - Yitik Kent Ankara
 91. Önder Şenyapılı - Ne Demek İstanbul Bebek Niye Bebek
 92. Ahmet Hamdi Tanpınar - Beş Şehir
 93. Avram Galanti - Ankara Tarihi I-II
 94. Çınar Atay - İzmir Rıhtımında Ticaret Kordon Boyunda Yaşam 1610-1940
 95. Tarhan Toker - Denizli Tarihi
 96. Tuncer Baykara - Yatağan, Her Şeyi İle Tarihi Yaşatma Denemesi
 97. Ömer Demirci - Osmanlı Dönemi Sivas Şehri
 98. Müjgan Şavkay - Kuşadası
 99. Cevat Hakkı Tarım - Kırşehir Tarihi
 100. Kazım Dilcimen - Samsun Tarihinde Önemli Olaylar
 101. M. Şakir - Sinop'ta Candar Oğulları Zamanına Ait Tarihi Eserler
 102. Fevzi Güvemli - Bir Zamanlar Ordu Anılar
 103. Talat Mümtaz Yaman - Kastamonu Tarihi
 104. Türk Dünyası Başkentleri- Ahmet Yesevi Üniversitesi (Ed. Dr. MURAT YILMAZ)
 105. Süleyman Duygu - Yozgat Tarihi ve Çapanoğulları
 106. Sadi Abaç - Kasımpaşa'nın Tarihçesi
 107. Osman Nuri Peremeci - Edirne Tarihi
 108. Abdürrahim Şerif Beygu - Erzurum (Tarihi, Anıtları, Kitabeleri)
 109. Fevzi Kurtoğlu - Gelibolu ve Yöresi Tarihi
 110. Bedri Günkut - Diyarbekir Tarihi
 111. Tuncer Baykara - Yatagan
 112. Mut Belediyesi Yayınları
 113. Çanakkale valiliği yayınları
 114. Tuncer Baykara - Denizli Tarihi, İkinci Kısım, 1070-1429
 115. İlyas Gökhan - Başlangıçtan Kurtuluş Harbine Kadar Maraş Tarihi
 116. Fethi İsfendiyaroğlu - Galasaray Tarihi
 117. Kadir Can - Yaşayıp Unuttuğumuz İstanbul
 118. Celal Hafifbilek - Ankara 1920
 119. Metin And - 16. Yüzyılda İstanbul
 120. Semavi Eyice - Küçük Amasra Tarihi
 121. Semavi Eyice - İznik
 122. Jak Deleon - Anıtsal İstanbul
 123. Jak Deleon - Büyükada
 124. Ümit Meriç - Seyyahların Aynasında İstanbul
 125. Afif Yesari - İstanbul Hatırası
 126. Çelik Gülersoy - Göksu'ya Ağıt
 127. Çelik Gülersoy (Ed) - Cumhuriyet'in Devraldığı İstanbul'dan Bugüne
 128. Burçak Evren - Seyyahların Gözüyle Semt Semt İstanbul
 129. Orhan Cezmi Tuncer - Diyarbakır Surları
 130. Ekmeleddin İhsanoğlu - İstanbul (Geçmişe Bir Bakış)
 131. Kültür Bakanlığı - Nevşehir
 132. Tuncer Baykara - Türkiye Selçukluları Devrinde Konya
 133. Brigitte Peskine - İmparatorluk Çökerken - İstanbulda Bir Yahudi Ailesi
 134. Ayşe Sarısayın - Beşiktaş (Yollar ya da Anılar boyunca)
 135. MSGSÜ - Zaman Tünelinde Beyoğlu
 136. Süleyman Faruk Göncüoğlu - Tarihte Hasköy
 137. Samsun İl Özel İdaresi Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
 138. İstanbul'un Kitabı
 139. Ordu İli Kültür Varlıkları Envanteri 2010
 140. Artvin Kültür Envanteri 2012
 141. Bayburt Kültür Envanteri 2012
 142. Diyarbakır Gezi Rehberi
 143. Hüseyin Yorulmaz - Osmanlı'nın Batı Yakası: Bosna
 144. Osman Gürbüz - Anadolu Selçukluları Döneminde Erzurum (1202-1318)
 145. Tarihte ve Günümüzde Malatya 1996
 146. Yüksel Yoldaş Demircanlı - Istanbul Mimarisi Için Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyahat
 147. Nezih Başgelen - Bir Zamanlar Mersin