PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kent Kitapları


 1. Antony White - Henry Matthews - W. Eugene Kleinbauer - Ayasofya
 2. Adnan Giz - Bir Zamanlar Kadıköy
 3. İsmail Cengiz - Prusa'dan Günümüze Bursa
 4. Daniel Goffman - İzmir ve Levanten Dünya (1550-1650)
 5. Tülay Artan - Eyüpte Sosyal Yaşam
 6. Jak Deleon - Bir Tutam İstanbul
 7. Afyonkarahisar Kütüğü (2 Cilt)
 8. Ansel Mullins / Yigal Schleifer - İstanbul Arka Sokak Lezzetleri
 9. İstanbul, Şehir ve Kültür - Kollektif
 10. Konak Belediyesi - İzmir'in Gizli Kültür Cevherleri
 11. Atilla Özbey - Dünden Bugüne Kapalıçarşı
 12. Wilhelm Köhler - Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bitlis ve Halkı
 13. Erdinç Gönenç - İzmirim 1
 14. Erdinç Gönenç - İzmirim 2
 15. Özer Ergenç - XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya
 16. R. A. Tomlinson - Yunan Mimarlığı
 17. Salâh Birsel - Boğaziçi Şıngır Mıngır
 18. Bekircan Tahberer - Antik Kilikia Sikkeleri
 19. Ömer Türkoğlu - Salnamelerde Çankırı
 20. Sancaktepe Tarihi
 21. Tülay Artan - Eyüp Dün Bugün
 22. Tahsin Ozalp - Sivrihisar (Eskişehir) Tarihi (1960)
 23. Murat Belge - İstanbul Gezi Rehberi
 24. Yaşar Ürük - Martı Sevdalısı Bergama Vapuru’nun 50. Yaşına Merhaba
 25. kolektif - efsane istanbul
 26. Kollektif - Yabancı Gazetecilerin Gözüyle İstanbul
 27. kolektif - istanbul'un tekleri
 28. kolektif - istanbul'un ilçe ve semt isimleri
 29. Kolektif - İstanbul'a Şiirler
 30. Focus Dergisi - İstanbul Efsaneleri Eki
 31. Besim Atalay - Maraş Tarihi ve Coğrafyası
 32. Nahid Sırrı Örik - İstanbul Yazıları
 33. Musahipzade Celal - Eski İstanbul Yaşayışı (1946)
 34. Fikret Yılmaz - Tarihsel Süreç İçinde Konak Meydanı
 35. Şemsettin Kutlu - Bu Şehr-i İstanbul ki - İstanbul Üzerine Anılar, Gözlemler, İzlenim
 36. İbrahim Yarış - Karikatürlerle İstanbul’da Toplu Ulaşım 1908 - 1982
 37. Mehmet Sadettin Fidan - Geçmişten Günümüze İstanbul Hanları
 38. Rifat Osman - Edirne Evkaf-ı İslamiye Tarihi, I: Cami ve Mescidler
 39. A. Sühely Ünver - Karaca Ahmed Nâme
 40. Kolektif - Şefkat Estetiği Kuş Evleri
 41. Afyonkarahisar Vakıf Eserleri (yay. haz. Mustafa Karazeybek vd)
 42. Hikmet Ülgen - İstanbul Camileri
 43. Said Öztürk - Osmanlı Arşiv Belgelerinde İstanbul'un Tarihi Su Yolları Cilt 1
 44. Said Öztürk - Osmanlı Arşiv Belgelerinde İstanbul'un Tarihi Su Yolları Cilt 2
 45. Mustafa Kara - Bursa'da Kırklar Meclisi
 46. Fotoğraflarla Geçmişte Malatya
 47. Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Fotoğraflarla Adapazarı Depremi
 48. Düzce Valiliği - Düzce Tanıtım Broşürü
 49. Kazım Baykal- Bursa ve Anıtları
 50. İbrahim Gökçen - XVI ve XVII. Asırlarda Saruhan Zaviye ve Yatırları
 51. Çelik Gülersoy - Tramvay İstanbul'da
 52. İ.Hakkı Konyalı - Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi
 53. İ. Hakkı Konyalı - Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi
 54. İ. Hakkı Konyalı - Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi
 55. İ. Hakkı Konyalı - Abideleri ve Kitabeleri ile Aksaray Tarihi
 56. Sadun Aksüt - Şarkılarda İstanbul
 57. Avukat Kilisli Kadri - Kilis Tarihi (Neşreden. Osman Vehbi)
 58. Niğde Valiliği - Niğde 10 Bin Yıllık Hatıra
 59. Ankara Valiliği - Geçmişi Günümüze Bağlayan Ankara Müzeleri
 60. Ankara Valiliği - İşte Ankara
 61. Ankara Müzeleri
 62. Fazıl Bayraktar - Kastamonu Yöresi Deyim Ve Manileri
 63. İstanbul: Kent ve Medeniyet - (ed. Recep Bozloğan vd.)
 64. İstanbul: Tarih ve Kültür - (ed. Recep Bozlağan vd.)
 65. İstanbul: Hayal ve Gerçek - (ed. Burcu Özoğuz vd.)
 66. Ali Salim Ülgen - Fatih Devrinde İstanbul (1453 - 1481)
 67. Orhan Kılıç & Ayşegül Hüseyniklioğlu - Elazığ Bibliyografyası
 68. Orhan Kılıç - XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Van (1548-1648)
 69. Orhan Kılıç - XVI. Yüzyılda Adilcevaz ve Ahlat
 70. Pierre Loti - İstanbul 1890
 71. İstanbul'un Kitabı Fatih (3 Cilt) (ed. Süleyman Faruk Göncüoğlu)
 72. Ayhan Yüksel - Okan Yeşilot - Geçmişten Günümüze Giresun'dan Simalar
 73. Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik "Samsun" - ed. Osman Köse (2 cilt)
 74. Stefanos Yerasimos - Türk Metinlerinde Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri
 75. Avram Galanti - Niğde ve Bor Tarihi
 76. Hüseyin Akgül - Manisa Folklorü
 77. Feridun Büyükyıldız - Başka Kent Ankara
 78. Amasya Kent Kitapları
 79. Fehime Tuna Çalışkan - İstanbul'da Tramvay Tarihi
 80. Manisa Valiliği - Manisa
 81. İbrahim Gökçen - Manisa Tarihinde Hayırlar ve Vakıflar 2 (H.1060, 1650 den sonra)
 82. Ethem Eldem - Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti
 83. Dünden Bugüne Adapazarı
 84. Osmanlıdan Cumhuriyete Belgelerle Zonguldak
 85. İbrahim Hakkı Konyalı - Alanya Tarihi (Alaiyye)
 86. Abdülkerim Erdoğan vd. - Osmanlı'da Ankara
 87. Selahattin Duman - Kasabadan Metropole Ankara
 88. Mehmet Şugar - Türk Kültüründe Tire
 89. Muhittin Tuş - Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya (1756-1856)
 90. Gültekin Emre - Yitik Kent Ankara
 91. Önder Şenyapılı - Ne Demek İstanbul Bebek Niye Bebek
 92. Ahmet Hamdi Tanpınar - Beş Şehir
 93. Avram Galanti - Ankara Tarihi I-II
 94. Çınar Atay - İzmir Rıhtımında Ticaret Kordon Boyunda Yaşam 1610-1940
 95. Tarhan Toker - Denizli Tarihi
 96. Tuncer Baykara - Yatağan, Her Şeyi İle Tarihi Yaşatma Denemesi
 97. Ömer Demirci - Osmanlı Dönemi Sivas Şehri
 98. Müjgan Şavkay - Kuşadası
 99. Cevat Hakkı Tarım - Kırşehir Tarihi
 100. Kazım Dilcimen - Samsun Tarihinde Önemli Olaylar
 101. M. Şakir - Sinop'ta Candar Oğulları Zamanına Ait Tarihi Eserler
 102. Fevzi Güvemli - Bir Zamanlar Ordu Anılar
 103. Talat Mümtaz Yaman - Kastamonu Tarihi
 104. Türk Dünyası Başkentleri- Ahmet Yesevi Üniversitesi (Ed. Dr. MURAT YILMAZ)
 105. Süleyman Duygu - Yozgat Tarihi ve Çapanoğulları
 106. Sadi Abaç - Kasımpaşa'nın Tarihçesi
 107. Osman Nuri Peremeci - Edirne Tarihi
 108. Abdürrahim Şerif Beygu - Erzurum (Tarihi, Anıtları, Kitabeleri)
 109. Fevzi Kurtoğlu - Gelibolu ve Yöresi Tarihi
 110. Bedri Günkut - Diyarbekir Tarihi
 111. Tuncer Baykara - Yatagan
 112. Mut Belediyesi Yayınları
 113. Çanakkale valiliği yayınları
 114. Tuncer Baykara - Denizli Tarihi, İkinci Kısım, 1070-1429
 115. İlyas Gökhan - Başlangıçtan Kurtuluş Harbine Kadar Maraş Tarihi
 116. Fethi İsfendiyaroğlu - Galasaray Tarihi
 117. Kadir Can - Yaşayıp Unuttuğumuz İstanbul
 118. Celal Hafifbilek - Ankara 1920
 119. Metin And - 16. Yüzyılda İstanbul
 120. Semavi Eyice - Küçük Amasra Tarihi
 121. Semavi Eyice - İznik
 122. Jak Deleon - Anıtsal İstanbul
 123. Jak Deleon - Büyükada
 124. Ümit Meriç - Seyyahların Aynasında İstanbul
 125. Afif Yesari - İstanbul Hatırası
 126. Çelik Gülersoy - Göksu'ya Ağıt
 127. Çelik Gülersoy (Ed) - Cumhuriyet'in Devraldığı İstanbul'dan Bugüne
 128. Burçak Evren - Seyyahların Gözüyle Semt Semt İstanbul
 129. Orhan Cezmi Tuncer - Diyarbakır Surları
 130. Ekmeleddin İhsanoğlu - İstanbul (Geçmişe Bir Bakış)
 131. Kültür Bakanlığı - Nevşehir
 132. Tuncer Baykara - Türkiye Selçukluları Devrinde Konya
 133. Brigitte Peskine - İmparatorluk Çökerken - İstanbulda Bir Yahudi Ailesi
 134. Ayşe Sarısayın - Beşiktaş (Yollar ya da Anılar boyunca)
 135. MSGSÜ - Zaman Tünelinde Beyoğlu
 136. Süleyman Faruk Göncüoğlu - Tarihte Hasköy