PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Konferans, Sempozyum, Çalıştay Bildirileri


 1. İstanbul Barosu Yayınları-Orman ve Çevre Açısından 3.Köprü
 2. Gareth H. Jenkins - Gerçek ile Fantezi Arasında:Türkiyenin Ergenekon Soruşturması
 3. Nuri Bilgin - Cumhuriyeti Anlamak
 4. Yeni Anayasa Yolunda
 5. Avrupa’da Sosyal Demokrasinin Bugünü ve Geleceği
 6. Uluslararası Sanat Dünyası ve Onun Dışarıda Bıraktıkları Üzerine Bir Kahve Sohbeti
 7. 550. Yılında Fetih ve İstanbul - Bildiriler (İstanbul, 14-15 Haziran 2003)
 8. Uluslararası Deniz Hukuku’nda Kıyı Devletinin Gemilere El Koyma Yetkisinin Sınırları
 9. Fiodor Mihayloviç Dostoyevski - Puşkin Üzerine Konuşma
 10. Hoşgörü Toplumunda Ermeniler (edt. Metin Hülagü) - Cilt I, III, IV
 11. Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler (edt. Metin Hülagü vd.) - Cilt II, III, IV
 12. Tanzimatın 150. Yıldönümü Sempozyumu Bildirileri (İzmir 6-7 Kasım 1989)
 13. XXI. Yüzyılda Atatürk'ü Düşünmek
 14. Küreselleşme, İslam Dünyası ve Türkiye(09-11 Kasım 2001)
 15. 1. Maliye Eğitimi Sempozyumu: Türkiye'de Maliye Eğitimi (1985)
 16. 2. Maliye Eğitimi Sempozyumu: Kamusal Finansman Sorunları (1986)
 17. Hamdullah Suphi Tanrıöver - Seçmeler
 18. I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Cilt I-II
 19. 21. Yüzyılda Türkiyede Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu
 20. Beyruni'ye Armağan
 21. Çeşitli Yönleriyle Kerbela (edt. Alim Yıldız) (3 cilt)
 22. Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Bildirileri
 23. Uluslararası Ortadoğu Kongresi (edt. Hasret Çomak) (2 Cilt)
 24. Uluslararası Balkan Kongresi (edt. Hasret Çomak)
 25. Uluslararası Kafkasya Kongresi (edt. Hasret Çomak)
 26. Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu
 27. II. Medya ve Etik Sempozyumu
 28. Kent Hafıza Merkezleri Sempozyumu
 29. Uluslararası Kurban Sempozyumu, 8-9 Aralık 2007 / İstanbul
 30. Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Uluslararası Kongresi
 31. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu
 32. Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlana ve Mevlevilik Ulusal Sempozyumu
 33. III. Uluslararası Mevlana Kongresi Bildirileri
 34. Dünyada Mevlana İzleri Uluslararası Sempozyumu
 35. CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları 6. Aradönem Sempozyumu
 36. XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri'de Bilim ve Din Sempozyumu 30-31 Mayıs 1996 Kayseri
 37. Tuncer Baykara - Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu sempozyumu - 1994
 38. Osmanlı Coğrafyasında Çarşı Kültürü ve Çarşılar (edt. Sezai Sevim)
 39. Bursa Şehrengizi Bildiriler Kitabı
 40. Gazi Kars Şehrengizi Bildiriler Kitabı
 41. 3. Türk Tarih Kongresi
 42. 4. Türk Tarih Kongresi (Ankara 10-14 Kasım 1948)
 43. 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu(23-24 Ekim 2008)
 44. 9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu(İstanbul, 11-13 Aralık 2009)
 45. 2. Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyumu(16-17 Nisan 2009)
 46. I. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri Kitabı
 47. II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi
 48. Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu
 49. Mehmet Tekin - Cemil Meriç Şair, Yazar, Filozof (Panel)
 50. Süleyman Hayri Bolay - Namık Kemal'in İslâm'a Bakışı
 51. Niksar'ın Fethi ve Dânişmendliler Döneminde Niksar Bilgi Şöleni Tebliğleri 08.06.1996
 52. Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü 1. Alevi Bektaşi Sempozyumu
 53. Uluslararası Selâhaddin-i Eyyubî Sempozyumu (23-24 Kasım 1996 Diyarbakır)
 54. Türk Ocakları Ankara Şubesi - Hocalı Soykırımı
 55. Uluslararası Yunus Emre Semineri (İstanbul 6-7-8 Eylül 1971) - Bildiriler
 56. Doğumunun 100. Yıldönümünde Hasan Âli Yücel Sempozyumu (16-17 Aralık 1997, İzmir)
 57. Ebû Mansur Semerkandî Mâturîdî (862-944) Kongresi Tebliğleri(14 Mart 1986 Kayseri)
 58. Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi - İslâm'da Kılık-Kıyafet ve Örtünme
 59. Ziya Gökalp - Malta Konferansları
 60. Taşköprülü Zâde Ahmet Efendi (1495-1561) - Kayseri 14 Mart 1989 Kongre Tebliğleri
 61. Sempozyum - Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri 28-30 Haziran 1989 İstanbul
 62. Alevi Çalıştayları(1-7)
 63. 150. Yılında Tanzimat - (Aydınlar Ocağı - 1990)
 64. Sempozyum - Antepli Meşhur Âlim ve İdareci Bedrüddin Aynî (1992)
 65. Kelâm Öğretimi Sempozyumu - Kızılcahamam 20-22 Haziran 2008
 66. Kemaleddin İbn-i Hümâm'ın Hayatı, Eserleri ve İlmi Kişiliği (Sivas 1993)
 67. Tahtacılar Sempozyumu (1993) Bildirileri
 68. Hz. Nuh'tan Günümüze Cizre Sempozyumu (08-10 Mayıs 1998)
 69. Sempozyum - Şeyh Bedreddin (1358? - 1420) - 14 Mart 1996 Kayseri
 70. I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu
 71. Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi
 72. Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu
 73. Kadın ve Tasavvuf - Woman and Tasawwuf
 74. Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu Bildiriler Kitabı
 75. Antik Çağdan Bugüne Bir Şifa Kaynağı:ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞININ Halk Tıbbında Kullanımı
 76. I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
 77. Sempozyum - Türk Kültüründe Menemen (8 Eylül 1995- Taşhan - Menemen)
 78. Milli Hükümet Programı (epub, mobi)
 79. TÜSAM - İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar, Deneyimler
 80. TÜSAM - Türkiye'yi Sınıf Gerçeğiyle Anlamak
 81. TÜSAM - Türkiye İşçi Sınıfı ve Emek Hareketi Küreselleşiyor Mu?
 82. Anadolu'da Tarihî Yollar ve Şehirler Semineri (21 Mayıs 2001)
 83. Komisyon - 1. Köy ve Kalkınma Kongresi Yayını (1938)
 84. Fuat Sezgin - İslâm Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri
 85. Sempozyum - Şanizade Ataullah Efendi (1771-1826) / Kayseri 1989
 86. Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu, İbn Rüşd'ü Yeniden Düşünmek
 87. Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri 27-29 Mayıs 1992 İstanbul
 88. 1. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı
 89. Türk-İslâm Tarihinde ve Batı'da Hz. Muhammed Algısı (30 Nisan-01 Mayıs 2011 Bilecik)
 90. Sempozyum - Bilgi ve Değer (16-17 Mayıs 2002 Muğla) (Ed. Şahabettin Yalçın)
 91. Sempozyum - I. Millî Mücadelede Amasya Sempozyumu (20-22 Haziran 1986, Amasya)
 92. Molla Hüsrev Mehmet Efendi (1400-1480) (14 Mart 1985 - Kayseri)
 93. Sezai Karakoçla Kırk Saat
 94. Anadolu'da yok olmaya yüz tutan dini topluluklardan: Yezidiler
 95. ANADOLU İNANÇLARINDA MÜZİĞİN YERİ / Dr. Hüseyin YALTIRIK
 96. Sempozyum - Yüceltme ve Reddiye Arasında 'Medeniye'’i Anlamak
 97. Edward Said Anısına Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu
 98. Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü
 99. Selahattin Polat - Metin Tenkidi
 100. Medeniyet ve Değerler Sempozyumu Bildirileri
 101. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu Bildirileri (Rize- 2008)
 102. 6. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (2008)
 103. Bilkav - Uluslararası Hoşgörü Kongresi Bildirileri (1995)
 104. Kültür Bakanlığı - 6. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (2002)
 105. Mehmet Sarlık (Haz.) - 6. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (2002)
 106. Milli Folklor Enstitüsü - 1. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri 2 (1976)
 107. Milli Folklor Enstitüsü - 1. Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri (1974)
 108. Sultan Baba (3 Kasım 1986 Tunceli) ve Köroğlu (4 Kasım 1986 Bingöl) Sempozyum Bildiri
 109. Manas Bilgi Şöleni - Bildiriler (12-13 Ekim 1995 Van) (Ed. Paki Küçüker)
 110. Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu (25-27 Ekim 2000, Marmaris-Muğla)
 111. Cumhuriyet Döneminde Demiryolları Sempozyumu - 18 Aralık 2008 Ankara
 112. İnönü Üniversitesi - Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
 113. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluş Meseleleri Sempozyumu (12 Ekim 2009-Bilecik)
 114. Elginkan Vakfı - Geçmişten Geleceğe Türkçe
 115. Kafkasya’nın jeopolıtık sorunları
 116. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu 24-27 Ekim 1985 Elazığ
 117. Uluslararası Turgut Özal Sempozyumu Bildiri Kitabı
 118. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (16-18 Aralık 2010)
 119. Savaş ve Edebiyat Sempozyumu
 120. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları
 121. İSAV - İslam ve Sanat
 122. Zeynep Rona (Haz) - Osman Hamdi Bey ve Dönemi
 123. Atatürk'ün Büyük Söylevi'nin 50. Yılı Semineri