PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mitoloji Kitapları


 1. Ali Osman Elmalı - Hititler'de Mitoloji
 2. Joseph Campbell - Doğu Mitolojisi
 3. Joseph Campbell - İlkel Mitoloji
 4. Joseph Campbell - Yaratıcı Mitoloji
 5. Yaşar Çoruhlu - Türk Mitolojisinin Ana Hatları
 6. Fuzuli Bayat - Mitolojiye Giriş
 7. Bahaeddin Ögel - Türk Mitolojisi 1
 8. Bahaeddin Ögel - Türk Mitolojisi 2
 9. Samuel Noah Kramer - Sümer Mitolojisi
 10. Samuel Noah Kramer - Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki
 11. Mehmet Ateş - Mitolojiler Ve Semboller
 12. Nuray Gök Aksamaz - Kuzey Kafkasya Mitolojisi
 13. Donald A. Mackenzie - Çin ve Japon Mitolojisi
 14. Mitoloji ve Din (Açıköğretim Fakültesi e-öğrenme Ders Kitabı)
 15. Valmiki - Ramayana
 16. Zeki Velidî Togan - Oğuz Destanı (Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili)
 17. Metin And - Dionisos ve Anadolu Köylüsü
 18. Alexander Heidel - Enuma Eliş - Babil Yaratılış Destanı
 19. Thomas R. P. Mielke - Aşk Tanrıçası Inanna
 20. Georges Dumezil - Kafkas Halkları Mitolojisi (trc. Musa Yaşar Sağlam)
 21. Azra Erhat - Mitoloji Sözlüğü - (pdf, epub, mobi)
 22. Sabahattin Eyuboğlu - Azra Erhat - Hesiodos Eseri ve Kaynakları - Epub, Mobi
 23. Anonim - Kalevala (Fin Destanı) 1
 24. Anonim - Kalevala (Fin Destanı) 2
 25. Anonim - Gılgamış Destanı
 26. Bahaeddin Ögel - Türk Mitolojisi 1-2 (2010) (Tıpkı çekim-Aranabilir PDF)
 27. Mitoloji Kitapları İndeksi (Forumdaki Kitaplar)
 28. Upanişadlar (epub, mobi)
 29. Bhagavad Gita (epub, mobi)
 30. Donna Rosenberg - Dünya Mitolojisi
 31. Joseph Campbell - Batı Mitolojisi
 32. Joseph Campbell - Kahramanın Sonsuz Yolculuğu
 33. Karen Armstrong - Mitlerin Kısa Tarihi
 34. Nibelunglar Destanı - (Epub, Pdf)
 35. Murat Uraz - Türk Mitolojisi
 36. Mircea Eliade - Demirciler ve Simyacılar (Tıpkıçekim)
 37. Wendy Doniger O'Flaherty - Hindu Mitolojisi (Tıpkıçekim)
 38. Celal Beydili - Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük
 39. Mircea Eliade - Mitlerin Özellikleri
 40. Mustafa Necati Sepetçioğlu - Karsılaştırmalı Türk Destanları
 41. Osman Karatay - Bey ile Büyücü (Tıpkıçekim-Aranabilir PDF)
 42. Homeros - İlyada - Azra Erhat Çevirisi
 43. Necmettin Ersoy - Semboller ve Yorumları
 44. Fatma Özkan - Altın Arığ Destanı
 45. David Ulansey - Mitras Gizlerinin Kökeni
 46. Özlem Sert - Yedi Uyurlar Efsanesi
 47. Gılgamış Destanı
 48. Yön. Yves Bonnefoy - Mitolojiler Sözlüğü I. Cilt A-K
 49. Yön. Yves Bonnefoy - Mitolojiler Sözlüğü II. Cilt K-Z
 50. S. H. Hooke - Ortadoğu Mitolojisi
 51. Ahmet Kerim Gültekin - Tunceli'de Kutsal Mekan Kültü
 52. William Butler Yeats - Kelt Şafağı (The Celtic Twilight) Tıpkıçekim PDF
 53. Turhan Yörükân - Yunan Mitolojisinde Aşk
 54. Cansever Eyüboğlu - Sarıkız ve Kazdağı Masalları
 55. R. Emmanuel - Hint, Yunan ve Mısır Mitolojilerinde Gizemli Bilgilerin Kaynakları
 56. Herman Berger - Çingene Mitolojisi
 57. Emel Esin - Türk Kozmolojisine Giriş
 58. Alice Marriot, Carol K. Rachlin - Kızılderili Mitolojisi
 59. Sümerde Yaratılış
 60. İsmet Zeki Eyüboğlu - Anadolu İnançları Anadolu Mitologisi
 61. Korhan Kaya - Hint Mitolojisi Sözlüğü
 62. Jean Paul Roux - Eski Türk Mitolojisi
 63. Jean-François Lyotard - Pagan Eğitimler
 64. Erhan Altunay - Paganizm 1 Kadim Bilgeliğe Giriş
 65. Erhan Altunay - Paganizm 2 Mezopotamya ve Mısır
 66. Bedrettin Cömert - Mitoloji ve İkonografi
 67. Halikarnas Balıkçısı - Anadolu Tanrıları
 68. Yaşar Atan - Akdeniz Mitologyasından Efsaneler
 69. Murat Uraz - Türk Mitolojisi
 70. Samuel Henry Hooke - Ortadoğu Mitolojisi
 71. V. M. Jirmunskiy - Türk Kahramanlık Destanları (1 -2 Bölüm)