PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kültür Bakanlığı Türk Büyükleri Serisi


 1. Fethi Tevetoğlu - Süleyman Paşa
 2. Yavuz Bülent Bakiler - Âşık Veysel
 3. Mustafa İsen - Gelibolulu Mustafa Âlî
 4. Eyyüp Sanay - Hilmi Ziya Ülken
 5. Ali Alparslan - Abdülbâki Gölpınarlı
 6. Metin Kayahan Özgül - Yenişehirli Avnî Hayatı ve Eserleri
 7. Yılmaz Öztuna - Âlî Paşa
 8. Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan
 9. Fahrettin Olguner - Fârâbî
 10. Ümit Meriç Yazan - Cemil Meriç
 11. Yılmaz Öztuna - İkinci Mahmud
 12. Mithat Sertoğlu - IV. Murad
 13. Ali Alparslan - Şeyh Galib
 14. Orhan Şaik Gökyay - Katip Çelebi
 15. Namık Kemal - Renan Müdafanamesi
 16. Saim Sakaoğlu - Dadaloğlu
 17. Saim Sakaoğlu - Bayburtlu Zihni
 18. Necat Birinci - Nabizade Nazım
 19. Fethi Tevetoğlu - Mehmet Emin Yurdakul
 20. Kültür Bakanlığı Türk Büyükleri Serisi
 21. Ali Alpaslan - Ahmet Paşa
 22. Hasan Avni Yüksel - Âşık Seyrânî: Hayatı ve Şiirleri (Clearscan)
 23. Abdurrahim Karahan - Nabi
 24. Yılmaz Öztuna - Keçeci-zâde Mehmed Fuad Paşa (Clearscan)
 25. Şerif Aktaş - Ahmet Rasim
 26. Kemal Göde - Sultan Alâeddin Eretna (Clearscan)
 27. Mustafa Miyasoğlu - Haldun Taner
 28. Abdulkudus Bingöl - Gelenbevi İsmail
 29. Haluk İpekten - Nâili
 30. Abdullah Aydemir - Ebussuûd Efendi
 31. Abide Doğan - Aka Gündüz
 32. Ahmet Uğur - İbn-i Kemal (Clearscan)
 33. Metin Kayahan Özgül - Hersekli Arif Hikmet
 34. Necat Birinci - Ruşen Eşref Ünaydın
 35. Şükrü Kurgan - Nasrettin Hoca (Clearscan)
 36. İnci Enginün - Halide Edib Adıvar
 37. Murat Sertoğlu - Rumeli Türk Pehlivanları : Kurtdereli Mehmet, Adalı Halil
 38. Nâdir Devlet - Gaspıralı İsmail Bey
 39. Mücteba Uğur - Buhari
 40. Muhtar Tevfikoğlu - Ali Emiri Efendi
 41. Önder Göçgün - Ziya Paşa
 42. Hüveyla Coşkuntürk - İhsan Raif Hanım
 43. Şerif Aktaş - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 44. Halil İbrahim Göktürk - Mithat Cemal Kuntay
 45. Ahmet Temir - Yusuf Akçura
 46. Hüseyin Tuncer - Tarık Buğra
 47. Zeynep Kerman - Samipaşazade Sezai
 48. Tuncer Baykara - Gazi Umur Bey
 49. Mehmet Önal - Yusuf Ziya Ortaç
 50. Abdulkerim Abdulkadiroğlu - Beliğ
 51. Abdulkadir Hayber - Necmettin Halil Onan
 52. Orhan F. Köprülü - Fuat Köprülü
 53. İsmail Parlatır - Ali Ekrem Bolayır
 54. Abdulhalûk Çay - II. Kılıç Arslan
 55. Cihan Yamakoğlu - Mahmut Esat Bozkurt
 56. Mehmet N. Bolay - İbn -i Sina
 57. İbrahim Artuk - Artuk Beğ
 58. Şerif Aktaş - Refik Hâlid Karay
 59. Zeki Gürel - Hâlide Nusret Zorlutuna Hayatı ve Eserleri
 60. Bilge Ercilasun - Ahmet İhsan Tokgöz
 61. Yılmaz Öztuna - Hacı Ârif Bey
 62. Önder Göçgün - Şâir Eşref
 63. Önder Göçgün - Nâmık Kemâl
 64. Atıf Kahraman - Koca Yusuf
 65. Vahid Çabuk - Köprülüler
 66. Mehmet Bayrakdar - Kayserili Dâvûd (Dâvûdu'l-Kayserî)
 67. İbrahim Bülbül - Keçecizade İzzet Molla
 68. Metin Kayahan Özgül - Leskofçalı Galip
 69. Şemseddin Kutlu - Dertli
 70. Nazım H. Polat - Şahabeddin Süleyman
 71. Mehmet Önder - Mevlâna Celâleddîn-i Rumî
 72. H. Ahmet Kırkkılıç - Sultan III. Murad Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanı..
 73. Âmil Çelebioğlu - Ali Nihat Tarlan
 74. Fethi Tevetoğlu - Hamdullah Suhpi Tanrıöver
 75. Amiran Kurtkan Bilgiseven - Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
 76. Abdullah Çelik - Bedri Rahmi Eyuboğlu (Clearscan)
 77. Özkan İzgi - Kutluk Bilge Kül Kağan Böğü Kağan ve Uygurlar
 78. Mustafa Miyasoğlu - Ziya Osman Saba (Clearscan)
 79. Veli Ertan - Ahmet Hamdi Akseki
 80. Hasibe Mazıoğlu - Nedim (Clearscan)
 81. İlhan Geçer - Ömer Bedrettin Uşaklı (clearscan)
 82. Orhan Şaik Gökyay - Molla Lûtfi (Clearscan)
 83. Şükrü Elçin - Âşık Ömer (Clearscan)
 84. Muammer Dizer - Uluğ Bey
 85. İsmail Çetişli - Memduh Şevket Esendal
 86. Fahri Taş - Sait Faik Abasıyanık
 87. Sevgi Gökdemir - Ahmet Kutsi Tecer
 88. Mehmet Bayrakdar - Bitlisli İdris
 89. İnci Enginün - Cenap Şahabettin
 90. Alâattin Karaca - İsmail Karaca
 91. Abdullah Uçman - Rıza Tevfik (Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Şiirleri) (Clearscan)
 92. Kazım Yetiş - İbrahim Necmi Dilmen
 93. Yılmaz Öztuna - Sâdeddin Arel
 94. Yılmaz Öztuna -Kanuni Sultan Süleyman
 95. Fethi Tevetoğlu - Ahmed Hikmet Müftüoğlu
 96. Ö. Faruk Huyugüzel - Necip Türkçü
 97. Metin Kayahan Özgül - Halit Fahri Ozansoy
 98. Abdülkadir Hayber - Ebubekir Hazım Tepeyran
 99. Önder Göçgün - Hüseyin Rahmi Gürpınar
 100. Yılmaz Öztuna - Dede Efendi (Clearscan)
 101. Haluk İpekten - Enderunlu Vasıf "Hayatı - Kişiliği ve Şiirlerinden Seçmeler"
 102. Birol Emil - Reşat Nuri Güntekin (Clearscan)
 103. Fethi Tevetoğlu - Ömer Naci (Clearscan)
 104. Muhtar Tevfikoğlu - Rıfkı Melûl Meriç (Clearscan)
 105. Osman Altıntaş - Şeref Akdik (Hayatı - Sanatı ve Eserlerinden Seçmeler) (Clearscan)
 106. Günay Kut - Orhan Şaik Gökyay: Hayatı ve Eserleri (Clearscan)
 107. Cemal Kurnaz - Ahmet Talat Onay (Clearscan)
 108. Mehmet Kaplan - Tevfik Fikret
 109. Ergun Göze - Peyami Safa
 110. Gültekin Samanoğlu - Kemalettin Kami Kamu
 111. Süleyman Uludağ - Fahrettin Râzî Hayatı, Fikirleri, Eserleri
 112. Coşkun Değirmencioğlu - Mehmet İzzet
 113. Âmil Çelebioğlu - Erzurumlu İbrahim Hakkı
 114. Osman F. Sertkaya - Nihal Atsız
 115. Hayrani ALTINTAŞ - Mustafa Şekip Tunç
 116. Yılmaz Öztuna - Abdülkaadir Merâğî
 117. Şükrü Elçin - Gevheri
 118. Celal Tarakçı - Muallim Naci Efendi ve Eserlerinden Seçmeler (Clearscan)
 119. Mustafa Necati Karaer - Karacaoğlan
 120. İsmail Ünver - Neşati
 121. Rüştü Şardağ - Mustafa Itrî Efendi (Clearscan)
 122. Onur Akdoğu - Lemi Atlı
 123. Ziver Tezeren - Azîz Mahmûd Hüdâyî
 124. İsmet Sungurbey - Ebül'ula Mardin (Clearscan)
 125. İnci Enginün - Abdulhak Hamid Tarhan
 126. Nesrin Tağızade Karaca - Celal Sahir Erozan
 127. Sabri Hizmetli - İsmail Hakkı İzmirli
 128. Zeki Gürel - İbrahim Alaettin Gövsa
 129. Necat Birinci - Menemenlizade Mehmed Tahir
 130. İ. Aydın Yüksel - Ekrem Hakkı Ayverdi
 131. M. Fahrettin Kırzıoğlu - Kâzım Karabekir
 132. Adile Ayda - Sadri Maksudi Arsal
 133. M. Said Yazıcıoğlu - Hızır Bey
 134. Hüseyin Çelik - Ali Suavî
 135. Yaşar Yücel - Kadı Burhaneddin
 136. Erdoğan Merçil - Gazneli Mahmûd
 137. Muammer Dizer - Ali Kuşçu
 138. Hüseyin Yorulmaz - Koca Ragıp Paşa
 139. Süleyman Hayri Bolay - Ferid Kam
 140. Yılmaz Öztuna - Itri
 141. Ahmet Temir - Moğolların Gizli Tarihine Göre Cengiz Han
 142. Orhan Okay - Necip Fazıl Kısakürek
 143. Saim Sakaoğlu - Ercişli Emrah
 144. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Mevlana
 145. Rahim Sağ - Osman Atilla
 146. Yılmaz Öztuna - Şevki Bey
 147. Ali Alparslan - Ünlü Türk Hattatları
 148. Gültekin Sâmanoğlu - Cahit Sıtkı Tarancı
 149. Ethem Cebecioğlu - Hacı Bayram Velî
 150. Oktay Aslanapa - Mimar Sinan
 151. M. Ertuğrul Düzdağ - Mehmet Akif Ersoy
 152. Utkan Kocatürk - Atatürk
 153. Münevver Okur - Cem Sultan (Hayatı ve Şiir Dünyası)
 154. Nevin Korucuoğlu - Veled Çelebi İzbudak
 155. Yusuf Mardin - Şair Şeref Hanım (1808-1861)
 156. Kazım Yetiş - Samiha Ayverdi: Hayatı ve Eserleri
 157. Yusuf Mardin - Şair Şeref Hanım