PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ekonomi ve İş Dünyası Kitapları


 1. M.Ali Diyarbakırlıoğlu - Kaybolan Meslekler ve Son Ustalar
 2. Önder Küçükerman - Feshane Defterdar Fabrikası
 3. Andrei Vladimiroviç Anikin - Marx Öncesi Siyasal İktisat
 4. Halime Yiğit & Yasemin Tümer Erdem - Bacıyan-ı Rum'dan Günümüze Türk Kadınının İktisa
 5. Mustafa Sönmez - Özal Ekonomisi ve İşçi Hakları
 6. Orhan Türkdoğan - Doğu Köylerinde Sosyo-Ekonomik Farklılaşma
 7. Korkut Boratav (Ed.) - Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT'ler
 8. Karl Marx - Ekonomi Politigin Elestirisine Katkı
 9. Erdoğan Merçil - Türkiye Selçuklularında Meslekler
 10. Maurice Dobb - Sovyet Ekonomisinin Gelişimi - 1. Basım, 1968
 11. Charles Bettelheim - Nazizm Döneminde Alman Ekonomisi
 12. Tevfik Çavdar - Türkiye'de Liberalizmin Doğuşu
 13. Emine Kıray - Osmanlı'da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar
 14. Bağımsız Sosyal Bilimciler - İMF Gözetiminde On Uzun Yıl 1998 - 2008
 15. Bağımsız Sosyal Bilimciler - 2008 Kavşağında Türkiye Siyaset, İktisat ve Toplum
 16. Reşat Kasaba - Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi
 17. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti - Sanayii Kongresi 1930
 18. Adam Smith - Milletlerin Zenginliği(ePub)
 19. George Armstrong - Rothschild Para İmparatorluğu (epub)
 20. Karl Marx - Kapital Cilt 1 (Yordam Yayınları)
 21. 1948 Türkiye İktisat Kongresi (DPT Yayını)
 22. Werner Sombart - Burjuva
 23. Tevfik Çavdar - Osmanlıların Yarı-Sömürge Oluşu
 24. Jean Baudrillard - Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm
 25. Haydar Baş - Milli Ekonomi Modeli
 26. Korkut Boratav - 1980'li Yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm
 27. David Marshall - İş Dünyasına Yön Verenler - Akio Morita ve Sony
 28. Hakan Özerol - Piyasaları Okumak(ePub)
 29. Andrey Vladimiroviç Anikin - Altın (Sarı Şeytan)
 30. John Maynard Keynes - Para Üzerine Bir İnceleme (epub)
 31. Michael Pollard - Henry Ford ve Ford
 32. Arslan Başer Kafaoğlu - 24 Ocak Uygulamaları ve Bazı Gerçekler
 33. Yalçın Küçük - Quo Vadimus Nereye Gidiyoruz
 34. Ali Gevgili - Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar
 35. Nikolai Bukharin - Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi
 36. Bilsay Kuruç - Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (2 Cilt)
 37. Erdal Tanas Karagöl - Ak Parti Dönemi Türkiye Ekonomisi
 38. Jacques Adda - Ekonominin Küreselleşmesi
 39. Rosa Luxemburg – Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları
 40. Rosa Luxemburg - Ulusal Ekonomiye Giriş
 41. Robert Brenner - Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon
 42. Erinç Yeldan - Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi
 43. Yakup Kepenek ve Nurhan Yentürk - Türkiye Ekonomisi
 44. Halil Seyidoğlu - Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama
 45. Joseph E. Stiglitz - Kamu Kesimi Ekonomisi
 46. Kaya Ardıç (Derleyen) - Post-Otistik İktisat
 47. Tolga Tören - Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması
 48. Feridun Yılmaz - Rasyonalite (İktisat Özelinde Bir Tartışma)
 49. Ayşe Buğra - Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika
 50. Oya Köymen - Kapitalizm ve Köylülük
 51. Günter Hoell - Tarımda Kapitalizmin Gelişmesi ve Toprak Rantı
 52. Friedrich A. Hayek - Hukuk, Yasama ve Özgürlük 1. Cilt - Kurallar ve Düzen
 53. Georg Fülberth - Kapitalizmin Kısa Tarihi
 54. Peter F. Drucker - Kapitalist Ötesi Toplum
 55. Gülten Kazgan - Yeni Ekonomik Düzende Türkiye'nin Yeri
 56. W.W.Rostow - İktisadi Gelişmenin Merhaleleri : Komünist Olmayan Bir Manifesto
 57. Friedrich A. Hayek - Kanun,Yasama Faaliyeti ve Özgürlük 2.cilt - Sosyal Adalet Serabı
 58. Jim Stanford - Herkes İçin İktisat
 59. Fikret Başkaya - Azgelişmişliğin Sürekliliği
 60. Peter F. Drucker - Yeni Gerçekler
 61. İsmail Husrev Tökin - Türkiye Köy İktisadiyatı
 62. Friedrich A. Hayek - H. Y. ve Ö. 3 Cilt - Özgür Bir Toplumun Siyasi Düzeni
 63. Thomas L. Friedman - Dünya Düzdür
 64. Gülten Kazgan - Türkiye ve Rusya - Politik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler
 65. David Gordon - İktisadi Mantığa Giriş
 66. Milton Friedman - Kapitalizm ve Özgürlük
 67. Ali Perşembe - Teknik Analiz mi Hadi Canım Sende
 68. Gökmen Tarık Acar - İktisadı Değiştirmek
 69. Karl Marx - Friedrich Engels - Ekonomi Yazıları
 70. Ludwig von Mises - Anti Kapitalist Zihniyet
 71. Pierre Delfaud - Keynes ve Keynesçilik
 72. Ludwig von Mises - Kadir-i Mutlak Devlet
 73. Şevket Pamuk - Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları
 74. Mark Skousen - Modern İktisadın İnşası
 75. Şafak Altun - Popüler Ekonomi Masalları (ePub)
 76. Alvin Toffler - Ekonominin Çöküşü
 77. 1931 1. Ziraat Kongresi İhtisas Raporları 2.cilt - Milli Tasarruf Cemiyeti
 78. Nazif Ekzen - Türkiye Kısa İktisat Tarihi (pdf - epub - mobi)
 79. Michael Albert, Robin Hahnel - Geleceğe Bakmak
 80. Sedat Özkol - Muzır Söyleşiler
 81. Karl Marx - Kapital - 2. Cilt
 82. Jack Mingo - Coca-Cola'nın Formülü Nasıl Bulundu?
 83. Jack Mingo - Dünyayı İnovasyonla Değiştiren Markalar
 84. Şafak Altun - Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri
 85. Jack Trout - Al Ries - Pazarlama Savaşı
 86. Aybike Serttaş Ertike - Reklam
 87. Lieven Annemans - Ekonomist Olmayanlar İçin Sağlık Ekonomisi
 88. Suat Soysal - Mağazacılık
 89. Howard Rothman - Dünya Tarihine Yön Veren En Etkin 50 Şirket
 90. Yaşar Dinçer - Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor
 91. Korkut Boratav - Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002
 92. Eamonn Butler - Hayek
 93. John Bellamy Foster - Kapitalizmin Malileşmesi ve Kriz
 94. Benjamin Graham - Akıllı Yatırımcı
 95. Hakan Turgut - Parasal Zeka (ePub)
 96. Joan Robinson - İktisat Felsefesi
 97. Ayşe Buğra - İktisatçılar ve İnsanlar
 98. Amartya Sen - Özgürlükle Kalkınma
 99. K. Boratav, Ç. Keyder, Ş. Pamuk - Kriz Gelir Dağılımı ve Türkiyenin Alternatif Sorunu
 100. Timur Kuran & Yasemin Tezgiden (çev.) - İslam'ın Ekonomik Yüzleri
 101. Peter Lynch - Borsada Tek Başına
 102. Korkut Boratav - Yeni Dünya Düzeni Nereye ?
 103. Mehmet Selik - Marksist Değer Teorisi
 104. Sabri Ülgener - Makaleler
 105. Sabri F. Ülgener - Zihniyet ve Din
 106. Gülten Kazgan - İktisadi Düşünce
 107. Paul Krugman - Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz
 108. Robert L. Heilbro - İktisat Düşünürleri
 109. Mahfi Eğilmez - Ercan Kumcu - Ekonomi Politikası
 110. Sabri F. Ülgener - Zihniyet Aydınlar ve İzm'ler
 111. Sabri F. Ülgener - Darlık Burhanları ve İslam İktisat Siyaseti
 112. Stephen R. Covey - Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı pdf
 113. Ufuk Serdaroğlu - Feminist İktisat'ın Bakışı (Postmodernist mi?)
 114. Fernand Braudel - Medeniyet ve Kapitalizm
 115. Roger Owen - Şevket Pamuk - 20.Yüzyılda Ortadoğu Ekonomiler Tarihi
 116. Sabri F. Ülgener - İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası
 117. Gabriel de Tarde - Ekonomik Psikoloji
 118. David Ogilvy - Bir Reklamcının İtirafları
 119. Timur Kuran - İslam'ın Ekonomik Yüzleri (epub/mobi)
 120. Mustafa Sönmez - Türkiye’de İş Dünyasının Örgütleri ve Yönelimleri
 121. Yıldırım Koç - Türkiye'de İşveren Örgütleri (1980)
 122. Yalçın Karatepe - Türev Piyasaları (Futures-Opsiyon-Swap)
 123. Ulusal İnovasyon Girişimi - İnovasyonun Renkleri
 124. Mark Blaug - İktisatta Yöntem
 125. Orhan Hançerlioğlu - Ekonomi Sözlüğü
 126. Soner Selçuklu - Küçük Bir Girişimin Öyküsü
 127. İbrahim Sevindirici - Azgelişmişliğin Ekonomisi
 128. Oktay Yenal - Cumhuriyet'in İktisat Tarihi
 129. Seth Godin - Mor İnek
 130. Alvin Toffler - Üçüncü Dalga
 131. Dani Rodrik - Tek Ekonomi Çok Reçete
 132. Erinç Yeldan - İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri
 133. Ümit Akçay - Kapitalizmi Planlamak: Türkiye'de Planlama ve DPT'nin Dönüşümü
 134. Dani Rodrik - Akıllı Küreselleşme
 135. Jacques Seguela - Anneme Reklamcı Olduğumu Söylemeyin
 136. Jacques Seguela - Hollywood Daha Beyaz Yıkar
 137. Vedat Eldem - Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi
 138. Ozan İşler ve Feridun Yılmaz (der.) - İktisadı Felsefeyle Düşünmek
 139. Yalçın Küçük - Seçme Teknik Çalışmalar
 140. Robert H. Frank - Doğal İktisat
 141. Paul Krugman - Politika Taşeronları ve Önemsizleşen Refah
 142. Sencer Divitçioğlu - Asya Üretim Tarzı Ve Osmanlı Toplumu
 143. Cüneyt Ölçer - 50 Yılın Türk Kağıt Paraları 1923-1973
 144. Thomas L. Friedman - Dünya Düzdür: Yirmi Birinci Yüzyılın Kısa Tarihi
 145. Todd G. Buchholz - Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler
 146. Steven D Lewit - Görünmeyen Ekonomi
 147. Karl Marx - Ücret, Fiyat ve Kâr
 148. Daniel Cohen - Dünyanın Zenginliği, Ulusların Fakirliği
 149. Mustafa Sönmez - Filler ve Çimenler
 150. Mustafa Sönmez - 100 Göstergede Kriz ve Yoksullaşma
 151. Nurhan Yentürk - Körlerin Yürüyüşü - Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler
 152. John B.Thompson - Medya ve Modernite
 153. Carl Menger - İktisadın Prensipleri