PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Dil - Dilbilim Bölümü


 1. Mehmet Akalın - Tarihi Türk Şiveleri
 2. Doğan Aksan - Şiir Dili ve Türk Şiir Dili
 3. M. Şerafeddin Yaltkaya - Mevlânâ'da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler
 4. Burhan Bozgeyik - Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş İle Mülâkat Dil Dâvâsı
 5. Agâh Sırrı Levend - Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleştirme Evreleri
 6. Faruk K. Timurtaş - Uydurma Olan ve Olmayan Yeni Kelimeler Sözlüğü
 7. Hüseyin Ağca - Türk Dili
 8. Jean Deny - Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları (Türkiye Türkçesi)
 9. Talat Tekin & Mehmet Ölmez - Türk Dilleri - Giriş
 10. Talat Tekin - Orhon Yazıtları
 11. Ernest Renan - Dilin Kökeni Üzerine
 12. M. Reşit Özbalıkçı – Arap Dilinde Zaman Açısından Fiiller
 13. Oktay Sinanoğlu - Bye Bye Türkçe (epub)
 14. Emrullah İşler - Türkçe'de Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime ve Kelime Grupları
 15. Mecdut Mansuroğlu - Anadolu Türkçesi (XIII. Asır) Dehhani ve Manzumeleri
 16. W. Bang - Köktürkçeden Osmanlıcaya
 17. Emine Gürsoy-Naskali - Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu
 18. Walter Porzig - Dil Denen Mucize
 19. Vecihe Hatiboğlu - Türkçenin Ekleri
 20. Genelkurmay Başkanlığı - Türkçenin Doğru Kullanımı
 21. Tahsin Banguoğlu - Türkçenin Grameri (1991)
 22. Kamile İmer - Dil ve Toplum
 23. Kemal Atalay - Alo Türkçe Neredesin?
 24. Rüştü Erata - Sachmalama Türkçe de Neymiş!
 25. Osman Göker - Uygulamalı Türkçe Bilgileri 1
 26. Osman Göker - Uygulamalı Türkçe Bilgileri 2
 27. Ernst Harder - Modern Arapça Grameri
 28. Muharrem Ergin - Orhun Abideleri
 29. Türkçe Orhun Yazıtları
 30. Talat Tekin - Orhon Türkçesi Grameri
 31. Agop Dilaçar - Devlet Dili Olarak Türkçe
 32. Necmettin Hacıeminoğlu - Harezm Türkçesi ve Grameri
 33. A. Fehmi Karamanlıoğlu - Kıpçak Türkçesi Grameri
 34. Ömer Asım Aksoy - Dil Yanlışları
 35. Veysel Batmaz / Cahit Batmaz - Atlantis'in Dili Türkçe
 36. Şinasi Tekin - İştikakçının Köşesi
 37. Zeynep Korkmaz - Cumhuriyet Döneminde Türk Dili
 38. Zeynep Korkmaz - Türk Dilinin Tarihî Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi
 39. Gürer Gülsevin - Eski Anadolu Türkçesinde Ekler
 40. Burhan Paçacıoğlu - Orta Türkçe
 41. Feyza Hepçilingirler - Türkçe Dilbilgisi
 42. Vecihe Hatiboğlu - Türk Dilinde İkileme
 43. Muharrem Ergin - Azeri Türkçesi
 44. Annemarie von Gabain - Eski Türkçenin Grameri
 45. Aziz Gökçe - Türkiye Türkçesinin Tarihî Sözlükleri
 46. Gerhard Kessler & J. Eckmann - Alman ve Macar Dillerinde Özleşme
 47. İsmail Habib Sevük - Dil Davası
 48. Osman Nedim Tuna - Sümer ve Türk Dillerinin Târihî İlgisi İle Türk Dili'nin Yaşı...
 49. Hasan Akdağ - Arap Dili Dilbilgisi
 50. Zeynep Korkmaz - Gramer Terimleri Sözlüğü
 51. Ertan Ardanancı - İngilizcede Argo ve Günlük Konuşmalar
 52. Nadejda N. Kurpeşko Tannagaşeva - Şükrü Haluk Akalın - Şor Sözlüğü
 53. Zeynep Korkmaz - Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi)
 54. L. T. Ryumina-Sırkaşeva & N. A. Kuçigaşeva - Teleüt Ağzı Sözlüğü
 55. Kâmile İmer - Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi
 56. Recep Toparlı - Harezm Türkçesi
 57. Feyza Hepçilingirler - Türkçe Off
 58. Hamit Atalay -İngilizce Türkçe sözlük
 59. Arapça kitaplar
 60. Walter Porzig - Dil Denen Mucize 1.ve 2.Cilt
 61. Rabiha Çelebi - N. H. Müftüoğlu - Teshilü'l-Belagah
 62. H. Paasonen - Çuvaş Sözlüğü (trc. Komisyon)
 63. Recep Toparlı - Kıpçak Türkçesi Sözlüğü
 64. Andre Martinet - İşlevsel Genel Dilbilim
 65. Cengiz Özakıncı - Dil ve Din
 66. Yong-Song Li - Türk Dillerinde Akrabalık Adları
 67. L. Johanson - E.Csato - Turkic Languages
 68. Faruk K. Timurtaş - Osmanlı Türkçesi Grameri III
 69. Hikmet Dizdaroğlu - Türkçede Sözcük Yapma Yolları
 70. İşaret Dili-İşaret Dili Dini Terimler
 71. Jacop M. Landau - Modern Arap Edebiyatı Tarihi
 72. Kamile İmer - Ahmet Kocaman - A. Sumru Özsoy - Dilbilim Sözlüğü
 73. Berke Vardar - Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü
 74. Esa Itkonen - Universal History of Linguistics: India, China, Arabia, Europe
 75. Cevat Heyet - İki Dilin Karşılaştırması
 76. Jean Deny - Türk Dili Grameri, (Osmanlı Lehçesi)
 77. Ahmet Caferoğlu - Türk Dili Tarihi 1
 78. Ahmet Caferoğlu - Türk Dili Tarihi II
 79. Oktay Sinanoğlu - "Bye Bye" Türkçe
 80. Faruk Yücel - Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi
 81. Dionysios Thraks - Gramer Sanatı
 82. Doğan Atılgan - Atatürk ve Türk Dili ve edebiyatı, Türk eğitimi ve Türk kültürü konus
 83. Doğan Aksan - Anlambilim
 84. Saadet Çagatay - Türk Lehçeleri Örnekleri I
 85. Saadet Çağatay - Türk Lehçeleri Örnekleri II
 86. Selahi Diker - Türk Dili'nin Beş Bin Yılı
 87. Gülzat Nurdin Kızı - Yenisey Yazıtlarındaki Haller
 88. Doğan Aksan - Sözcük Türleri
 89. Roland Breton - Dünya Dilleri Atlası
 90. George Ewart Bean - Tanrılar ve Kahramanlar
 91. Fransızca altyazılı Fransız filmleri
 92. Ahmet Bican Ercilasun - Kars İli Ağızları Ses Bilgisi
 93. Fyodor Dostoiveski - Souvenirs De La Maison Des Morts (Fransızca sesli kitap ve pdf's
 94. Ahmet Caferoğlu - Kitab al-İdrak li-lisan al Atrak
 95. Vəliyeva Gülxanım-Qədim Türk Dili (Metodik Vəsait)
 96. Talat Tekin - Irk Bitig
 97. Sadri Maksudi Arsal - Türk Dili İçin
 98. Zafer Taşlıklıoğlu - Eski Yunancada İlk Adımlar
 99. Reşid Rahmeti Arat - Atabetü'l Hakayık (Edib Ahmed bin Mahmud Yükneki)
 100. Adil Şen - İbrahim Müteferrika ve Usulü'l Hikem fi Nizami'l Ümem
 101. Öztürkçe Karşılıklar 1934
 102. Reşid Rahmeti Arat - Doğu Türkçesi Metinleri
 103. Derek Bickerton - Adem'in Dili
 104. Hacalı Necefoğlu - Azerbaycan'da ve Türkiye'de Türk'ün sözü
 105. Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu
 106. Nadir Engin Uzun - Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe
 107. Celadet Ali Bedirxan - Roger Lescot - Kürtçe Gramer
 108. Tuncer Gülensoy - Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü
 109. Talat Tekin - Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı
 110. Doğan Aksan - Türkçenin Söz Varlığı
 111. Doğan Aksan - Türkçenin Gücü
 112. Talat Tekin - Hunların Dili
 113. Talat Tekin - Tunyukuk Yazıtı
 114. Talat Tekin - Japonca ve Altay Dilleri