PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Dil - Dilbilim Bölümü


 1. Mehmet Akalın - Tarihi Türk Şiveleri
 2. Doğan Aksan - Şiir Dili ve Türk Şiir Dili
 3. M. Şerafeddin Yaltkaya - Mevlânâ'da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler
 4. Burhan Bozgeyik - Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş İle Mülâkat Dil Dâvâsı
 5. Agâh Sırrı Levend - Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleştirme Evreleri
 6. Faruk K. Timurtaş - Uydurma Olan ve Olmayan Yeni Kelimeler Sözlüğü
 7. Hüseyin Ağca - Türk Dili
 8. Jean Deny - Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları (Türkiye Türkçesi)
 9. Talat Tekin & Mehmet Ölmez - Türk Dilleri - Giriş
 10. Talat Tekin - Orhon Yazıtları
 11. Ernest Renan - Dilin Kökeni Üzerine
 12. M. Reşit Özbalıkçı – Arap Dilinde Zaman Açısından Fiiller
 13. Oktay Sinanoğlu - Bye Bye Türkçe (epub)
 14. Emrullah İşler - Türkçe'de Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime ve Kelime Grupları
 15. Mecdut Mansuroğlu - Anadolu Türkçesi (XIII. Asır) Dehhani ve Manzumeleri
 16. W. Bang - Köktürkçeden Osmanlıcaya
 17. Emine Gürsoy-Naskali - Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu
 18. Walter Porzig - Dil Denen Mucize
 19. Vecihe Hatiboğlu - Türkçenin Ekleri
 20. Genelkurmay Başkanlığı - Türkçenin Doğru Kullanımı
 21. Tahsin Banguoğlu - Türkçenin Grameri (1991)
 22. Kamile İmer - Dil ve Toplum
 23. Kemal Atalay - Alo Türkçe Neredesin?
 24. Rüştü Erata - Sachmalama Türkçe de Neymiş!
 25. Osman Göker - Uygulamalı Türkçe Bilgileri 1
 26. Osman Göker - Uygulamalı Türkçe Bilgileri 2
 27. Ernst Harder - Modern Arapça Grameri
 28. Türkçe Orhun Yazıtları
 29. Talat Tekin - Orhon Türkçesi Grameri
 30. Agop Dilaçar - Devlet Dili Olarak Türkçe
 31. Necmettin Hacıeminoğlu - Harezm Türkçesi ve Grameri
 32. A. Fehmi Karamanlıoğlu - Kıpçak Türkçesi Grameri
 33. Ömer Asım Aksoy - Dil Yanlışları
 34. Veysel Batmaz / Cahit Batmaz - Atlantis'in Dili Türkçe
 35. Şinasi Tekin - İştikakçının Köşesi
 36. Zeynep Korkmaz - Cumhuriyet Döneminde Türk Dili
 37. Zeynep Korkmaz - Türk Dilinin Tarihî Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi
 38. Gürer Gülsevin - Eski Anadolu Türkçesinde Ekler
 39. Burhan Paçacıoğlu - Orta Türkçe
 40. Feyza Hepçilingirler - Türkçe Dilbilgisi
 41. Vecihe Hatiboğlu - Türk Dilinde İkileme
 42. Muharrem Ergin - Azeri Türkçesi
 43. Annemarie von Gabain - Eski Türkçenin Grameri
 44. Aziz Gökçe - Türkiye Türkçesinin Tarihî Sözlükleri
 45. Gerhard Kessler & J. Eckmann - Alman ve Macar Dillerinde Özleşme
 46. İsmail Habib Sevük - Dil Davası
 47. Osman Nedim Tuna - Sümer ve Türk Dillerinin Târihî İlgisi İle Türk Dili'nin Yaşı...
 48. Hasan Akdağ - Arap Dili Dilbilgisi
 49. Zeynep Korkmaz - Gramer Terimleri Sözlüğü
 50. Ertan Ardanancı - İngilizcede Argo ve Günlük Konuşmalar
 51. Nadejda N. Kurpeşko Tannagaşeva - Şükrü Haluk Akalın - Şor Sözlüğü
 52. Zeynep Korkmaz - Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi)
 53. L. T. Ryumina-Sırkaşeva & N. A. Kuçigaşeva - Teleüt Ağzı Sözlüğü
 54. Kâmile İmer - Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi
 55. Recep Toparlı - Harezm Türkçesi
 56. Feyza Hepçilingirler - Türkçe Off
 57. Hamit Atalay -İngilizce Türkçe sözlük
 58. Arapça kitaplar
 59. Walter Porzig - Dil Denen Mucize 1.ve 2.Cilt
 60. Rabiha Çelebi - N. H. Müftüoğlu - Teshilü'l-Belagah
 61. H. Paasonen - Çuvaş Sözlüğü (trc. Komisyon)
 62. Recep Toparlı - Kıpçak Türkçesi Sözlüğü
 63. Andre Martinet - İşlevsel Genel Dilbilim
 64. Cengiz Özakıncı - Dil ve Din
 65. Yong-Song Li - Türk Dillerinde Akrabalık Adları
 66. L. Johanson - E.Csato - Turkic Languages
 67. Faruk K. Timurtaş - Osmanlı Türkçesi Grameri III
 68. Hikmet Dizdaroğlu - Türkçede Sözcük Yapma Yolları
 69. İşaret Dili-İşaret Dili Dini Terimler
 70. Jacop M. Landau - Modern Arap Edebiyatı Tarihi
 71. Kamile İmer - Ahmet Kocaman - A. Sumru Özsoy - Dilbilim Sözlüğü
 72. Berke Vardar - Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü
 73. Esa Itkonen - Universal History of Linguistics: India, China, Arabia, Europe
 74. Cevat Heyet - İki Dilin Karşılaştırması
 75. Jean Deny - Türk Dili Grameri, (Osmanlı Lehçesi)
 76. Ahmet Caferoğlu - Türk Dili Tarihi 1
 77. Ahmet Caferoğlu - Türk Dili Tarihi II
 78. Oktay Sinanoğlu - "Bye Bye" Türkçe
 79. Faruk Yücel - Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi
 80. Dionysios Thraks - Gramer Sanatı
 81. Doğan Atılgan - Atatürk ve Türk Dili ve edebiyatı, Türk eğitimi ve Türk kültürü konus
 82. Doğan Aksan - Anlambilim
 83. Saadet Çagatay - Türk Lehçeleri Örnekleri I
 84. Saadet Çağatay - Türk Lehçeleri Örnekleri II
 85. Selahi Diker - Türk Dili'nin Beş Bin Yılı
 86. Gülzat Nurdin Kızı - Yenisey Yazıtlarındaki Haller
 87. Doğan Aksan - Sözcük Türleri
 88. Roland Breton - Dünya Dilleri Atlası
 89. George Ewart Bean - Tanrılar ve Kahramanlar
 90. Fransızca altyazılı Fransız filmleri
 91. Ahmet Bican Ercilasun - Kars İli Ağızları Ses Bilgisi
 92. Fyodor Dostoiveski - Souvenirs De La Maison Des Morts (Fransızca sesli kitap ve pdf's
 93. Ahmet Caferoğlu - Kitab al-İdrak li-lisan al Atrak
 94. Vəliyeva Gülxanım-Qədim Türk Dili (Metodik Vəsait)
 95. Talat Tekin - Irk Bitig
 96. Sadri Maksudi Arsal - Türk Dili İçin
 97. Zafer Taşlıklıoğlu - Eski Yunancada İlk Adımlar