PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Konferans, Sempozyum, Çalıştay Bildirileri


 1. İstanbul Barosu Yayınları-Orman ve Çevre Açısından 3.Köprü
 2. Gareth H. Jenkins - Gerçek ile Fantezi Arasında:Türkiyenin Ergenekon Soruşturması
 3. Nuri Bilgin - Cumhuriyeti Anlamak
 4. Yeni Anayasa Yolunda
 5. Avrupa’da Sosyal Demokrasinin Bugünü ve Geleceği
 6. Uluslararası Sanat Dünyası ve Onun Dışarıda Bıraktıkları Üzerine Bir Kahve Sohbeti
 7. 550. Yılında Fetih ve İstanbul - Bildiriler (İstanbul, 14-15 Haziran 2003)
 8. Uluslararası Deniz Hukuku?nda Kıyı Devletinin Gemilere El Koyma Yetkisinin Sınırları
 9. Fiodor Mihayloviç Dostoyevski - Puşkin Üzerine Konuşma
 10. Hoşgörü Toplumunda Ermeniler (edt. Metin Hülagü) - Cilt I, III, IV
 11. Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler (edt. Metin Hülagü vd.) - Cilt II, III, IV
 12. Tanzimatın 150. Yıldönümü Sempozyumu Bildirileri (İzmir 6-7 Kasım 1989)
 13. XXI. Yüzyılda Atatürk'ü Düşünmek
 14. Küreselleşme, İslam Dünyası ve Türkiye(09-11 Kasım 2001)
 15. 1. Maliye Eğitimi Sempozyumu: Türkiye'de Maliye Eğitimi (1985)
 16. 2. Maliye Eğitimi Sempozyumu: Kamusal Finansman Sorunları (1986)
 17. Hamdullah Suphi Tanrıöver - Seçmeler
 18. I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Cilt I-II
 19. 21. Yüzyılda Türkiyede Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu
 20. Çeşitli Yönleriyle Kerbela (edt. Alim Yıldız) (3 cilt)
 21. Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Bildirileri
 22. Uluslararası Ortadoğu Kongresi (edt. Hasret Çomak) (2 Cilt)
 23. Uluslararası Balkan Kongresi (edt. Hasret Çomak)
 24. Uluslararası Kafkasya Kongresi (edt. Hasret Çomak)
 25. Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu
 26. II. Medya ve Etik Sempozyumu
 27. Kent Hafıza Merkezleri Sempozyumu
 28. Uluslararası Kurban Sempozyumu, 8-9 Aralık 2007 / İstanbul
 29. Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Uluslararası Kongresi
 30. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu
 31. Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlana ve Mevlevilik Ulusal Sempozyumu
 32. III. Uluslararası Mevlana Kongresi Bildirileri
 33. Dünyada Mevlana İzleri Uluslararası Sempozyumu
 34. CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları 6. Aradönem Sempozyumu
 35. XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri'de Bilim ve Din Sempozyumu 30-31 Mayıs 1996 Kayseri
 36. Tuncer Baykara - Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu sempozyumu - 1994
 37. Osmanlı Coğrafyasında Çarşı Kültürü ve Çarşılar (edt. Sezai Sevim)
 38. Bursa Şehrengizi Bildiriler Kitabı
 39. Gazi Kars Şehrengizi Bildiriler Kitabı
 40. 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu(23-24 Ekim 2008)
 41. 9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu(İstanbul, 11-13 Aralık 2009)
 42. 2. Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyumu(16-17 Nisan 2009)
 43. I. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri Kitabı
 44. II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi
 45. Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu
 46. Mehmet Tekin - Cemil Meriç Şair, Yazar, Filozof (Panel)
 47. Süleyman Hayri Bolay - Namık Kemal'in İslâm'a Bakışı
 48. Niksar'ın Fethi ve Dânişmendliler Döneminde Niksar Bilgi Şöleni Tebliğleri 08.06.1996
 49. Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü 1. Alevi Bektaşi Sempozyumu
 50. Uluslararası Selâhaddin-i Eyyubî Sempozyumu (23-24 Kasım 1996 Diyarbakır)
 51. Türk Ocakları Ankara Şubesi - Hocalı Soykırımı
 52. Uluslararası Yunus Emre Semineri (İstanbul 6-7-8 Eylül 1971) - Bildiriler
 53. Doğumunun 100. Yıldönümünde Hasan Âli Yücel Sempozyumu (16-17 Aralık 1997, İzmir)
 54. Ebû Mansur Semerkandî Mâturîdî (862-944) Kongresi Tebliğleri(14 Mart 1986 Kayseri)
 55. Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi - İslâm'da Kılık-Kıyafet ve Örtünme
 56. Ziya Gökalp - Malta Konferansları
 57. Taşköprülü Zâde Ahmet Efendi (1495-1561) - Kayseri 14 Mart 1989 Kongre Tebliğleri
 58. Sempozyum - Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri 28-30 Haziran 1989 İstanbul
 59. Alevi Çalıştayları(1-7)
 60. Ali İhsan Gencer - 150. Yılında Tanzimat - (Aydınlar Ocağı - 1990)
 61. Sempozyum - Antepli Meşhur Âlim ve İdareci Bedrüddin Aynî (1992)
 62. Kelâm Öğretimi Sempozyumu - Kızılcahamam 20-22 Haziran 2008
 63. Kemaleddin İbn-i Hümâm'ın Hayatı, Eserleri ve İlmi Kişiliği (Sivas 1993)
 64. Tahtacılar Sempozyumu (1993) Bildirileri
 65. Hz. Nuh'tan Günümüze Cizre Sempozyumu (08-10 Mayıs 1998)
 66. Sempozyum - Şeyh Bedreddin (1358? - 1420) - 14 Mart 1996 Kayseri
 67. I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu
 68. Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi
 69. Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu
 70. Kadın ve Tasavvuf - Woman and Tasawwuf
 71. Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu Bildiriler Kitabı
 72. Antik Çağdan Bugüne Bir Şifa Kaynağı:ZEYTİN ve ZEYTİNYA?ININ Halk Tıbbında Kullanımı
 73. I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
 74. Sempozyum - Türk Kültüründe Menemen (8 Eylül 1995- Taşhan - Menemen)
 75. Milli Hükümet Programı (epub, mobi)
 76. TÜSAM - İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar, Deneyimler
 77. TÜSAM - Türkiye'yi Sınıf Gerçeğiyle Anlamak
 78. TÜSAM - Türkiye İşçi Sınıfı ve Emek Hareketi Küreselleşiyor Mu?
 79. Anadolu'da Tarihî Yollar ve Şehirler Semineri (21 Mayıs 2001)
 80. Komisyon - 1. Köy ve Kalkınma Kongresi Yayını (1938)
 81. Sempozyum - Şanizade Ataullah Efendi (1771-1826) / Kayseri 1989
 82. Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu, İbn Rüşd'ü Yeniden Düşünmek
 83. Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri 27-29 Mayıs 1992 İstanbul
 84. 1. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı
 85. Türk-İslâm Tarihinde ve Batı'da Hz. Muhammed Algısı (30 Nisan-01 Mayıs 2011 Bilecik)
 86. Sempozyum - Bilgi ve Değer (16-17 Mayıs 2002 Muğla) (Ed. Şahabettin Yalçın)
 87. Sempozyum - I. Millî Mücadelede Amasya Sempozyumu (20-22 Haziran 1986, Amasya)
 88. Molla Hüsrev Mehmet Efendi (1400-1480) (14 Mart 1985 - Kayseri)
 89. Sezai Karakoçla Kırk Saat
 90. Anadolu'da yok olmaya yüz tutan dini topluluklardan: Yezidiler
 91. ANADOLU İNANÇLARINDA MÜZİ?İN YERİ / Dr. Hüseyin YALTIRIK
 92. Sempozyum - Yüceltme ve Reddiye Arasında 'Medeniye'?i Anlamak
 93. Edward Said Anısına Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu
 94. Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü
 95. Selahattin Polat - Metin Tenkidi
 96. Medeniyet ve Değerler Sempozyumu Bildirileri
 97. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu Bildirileri (Rize- 2008)
 98. 6. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (2008)
 99. Bilkav - Uluslararası Hoşgörü Kongresi Bildirileri (1995)
 100. Kültür Bakanlığı - 6. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (2002)
 101. Mehmet Sarlık (Haz.) - 6. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (2002)
 102. Milli Folklor Enstitüsü - 1. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri 2 (1976)
 103. Milli Folklor Enstitüsü - 1. Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri (1974)
 104. Sultan Baba (3 Kasım 1986 Tunceli) ve Köroğlu (4 Kasım 1986 Bingöl) Sempozyum Bildiri
 105. Manas Bilgi Şöleni - Bildiriler (12-13 Ekim 1995 Van) (Ed. Paki Küçüker)
 106. Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu (25-27 Ekim 2000, Marmaris-Muğla)
 107. Cumhuriyet Döneminde Demiryolları Sempozyumu - 18 Aralık 2008 Ankara
 108. İnönü Üniversitesi - Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
 109. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluş Meseleleri Sempozyumu (12 Ekim 2009-Bilecik)
 110. Elginkan Vakfı - Geçmişten Geleceğe Türkçe
 111. Kafkasya?nın jeopolıtık sorunları
 112. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu 24-27 Ekim 1985 Elazığ
 113. Uluslararası Turgut Özal Sempozyumu Bildiri Kitabı
 114. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (16-18 Aralık 2010)
 115. Savaş ve Edebiyat Sempozyumu
 116. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları
 117. İSAV - İslam ve Sanat
 118. Zeynep Rona (Haz) - Osman Hamdi Bey ve Dönemi
 119. Atatürk'ün Büyük Söylevi'nin 50. Yılı Semineri
 120. I.Uluslararası Bozok Sempozyumu 2016
 121. 18. Yüzyılda Osmanlı Kültür Ortamı
 122. Birol Can - Mehmet Işıklı (Haz) - Doğudan Yükselen Işık (Arkeoloji Yazıları)
 123. Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın İlk Adımı: Samsun 1919 (Samsun, 7 Mayıs 2010)
 124. İslam'ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri
 125. Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
 126. Türklerin Dünyası Enstitüsü - I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu
 127. Adnan Menderes Üniversitesi - Uluslararası Darbe Sempozyumu
 128. ASOS Congress Sempozyumları
 129. Mustafa Pultar - ?Bahriyede İlmi Haritacılığın Kurucularından? Ahmet Rasim Barkınay
 130. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu
 131. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Sosyal ve Beşeri Bilimler
 132. Geçmişden Günümüze Manisa Sempozyumu - CBÜ2017
 133. Eyüp Belediyesi - Eyüpsultan Sempozyumu 1
 134. Eyüp Belediyesi - Eyüpsultan Sempozyumu 2
 135. Köroğlu Semineri Bildirileri
 136. Eyüp Belediyesi - Eyüpsultan Sempozyumu 3
 137. Eyüp Belediyesi - Eyüpsultan Sempozyumu 4
 138. Eyüp Belediyesi - Eyüpsultan Sempozyumu 5
 139. Eyüp Belediyesi - Eyüpsultan Sempozyumu 6
 140. Eyüp Belediyesi - Eyüpsultan Sempozyumu 7
 141. Eyüp Belediyesi - Eyüpsultan Sempozyumu 8
 142. Eyüp Belediyesi - Eyüpsultan Sempozyumu 9
 143. Kültür Bakanlığı - 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (2018)
 144. Fuat Sezgin ve İslami İlimler - Sempozyum Bildirileri
 145. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu