PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mitoloji Kitapları


 1. Ali Osman Elmalı - Hititler'de Mitoloji
 2. Joseph Campbell - Doğu Mitolojisi
 3. Joseph Campbell - İlkel Mitoloji
 4. Joseph Campbell - Yaratıcı Mitoloji
 5. Yaşar Çoruhlu - Türk Mitolojisinin Ana Hatları
 6. Fuzuli Bayat - Mitolojiye Giriş
 7. Bahaeddin Ögel - Türk Mitolojisi 1
 8. Bahaeddin Ögel - Türk Mitolojisi 2
 9. Samuel Noah Kramer - Sümer Mitolojisi
 10. Samuel Noah Kramer - Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki
 11. Mehmet Ateş - Mitolojiler Ve Semboller
 12. Nuray Gök Aksamaz - Kuzey Kafkasya Mitolojisi
 13. Donald A. Mackenzie - Çin ve Japon Mitolojisi
 14. Mitoloji ve Din (Açıköğretim Fakültesi e-öğrenme Ders Kitabı)
 15. Valmiki - Ramayana
 16. Zeki Velidî Togan - Oğuz Destanı (Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili)
 17. Metin And - Dionisos ve Anadolu Köylüsü
 18. Alexander Heidel - Enuma Eliş - Babil Yaratılış Destanı
 19. Thomas R. P. Mielke - Aşk Tanrıçası Inanna
 20. Georges Dumezil - Kafkas Halkları Mitolojisi (trc. Musa Yaşar Sağlam)
 21. Azra Erhat - Mitoloji Sözlüğü - (pdf, epub, mobi)
 22. Sabahattin Eyuboğlu - Azra Erhat - Hesiodos Eseri ve Kaynakları - Pdf
 23. Anonim - Kalevala (Fin Destanı) 1
 24. Anonim - Kalevala (Fin Destanı) 2
 25. Anonim - Gılgamış Destanı
 26. Mitoloji Kitapları İndeksi (Forumdaki Kitaplar)
 27. Upanişadlar (epub, mobi)
 28. Bhagavad Gita (epub, mobi)
 29. Donna Rosenberg - Dünya Mitolojisi
 30. Joseph Campbell - Batı Mitolojisi
 31. Joseph Campbell - Kahramanın Sonsuz Yolculuğu
 32. Karen Armstrong - Mitlerin Kısa Tarihi
 33. Nibelunglar Destanı - (Epub, Pdf)
 34. Murat Uraz - Türk Mitolojisi
 35. Mircea Eliade - Demirciler ve Simyacılar (Tıpkıçekim)
 36. Wendy Doniger O'Flaherty - Hindu Mitolojisi (Tıpkıçekim)
 37. Celal Beydili - Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük
 38. Mircea Eliade - Mitlerin Özellikleri
 39. Mustafa Necati Sepetçioğlu - Karsılaştırmalı Türk Destanları
 40. Osman Karatay - Bey ile Büyücü (Tıpkıçekim-Aranabilir PDF)
 41. Homeros - İlyada - Azra Erhat Çevirisi
 42. Necmettin Ersoy - Semboller ve Yorumları
 43. Fatma Özkan - Altın Arığ Destanı
 44. David Ulansey - Mitras Gizlerinin Kökeni
 45. Özlem Sert - Yedi Uyurlar Efsanesi
 46. Gılgamış Destanı
 47. Yön. Yves Bonnefoy - Mitolojiler Sözlüğü I. Cilt A-K
 48. Yön. Yves Bonnefoy - Mitolojiler Sözlüğü II. Cilt K-Z
 49. S. H. Hooke - Ortadoğu Mitolojisi
 50. Ahmet Kerim Gültekin - Tunceli'de Kutsal Mekan Kültü
 51. William Butler Yeats - Kelt Şafağı (The Celtic Twilight) Tıpkıçekim PDF
 52. Turhan Yörükân - Yunan Mitolojisinde Aşk
 53. Cansever Eyüboğlu - Sarıkız ve Kazdağı Masalları
 54. R. Emmanuel - Hint, Yunan ve Mısır Mitolojilerinde Gizemli Bilgilerin Kaynakları
 55. Herman Berger - Çingene Mitolojisi
 56. Emel Esin - Türk Kozmolojisine Giriş
 57. Alice Marriot, Carol K. Rachlin - Kızılderili Mitolojisi
 58. İsmet Zeki Eyüboğlu - Anadolu İnançları Anadolu Mitologisi
 59. Korhan Kaya - Hint Mitolojisi Sözlüğü
 60. Jean Paul Roux - Eski Türk Mitolojisi
 61. Jean-François Lyotard - Pagan Eğitimler
 62. Erhan Altunay - Paganizm 1 Kadim Bilgeliğe Giriş
 63. Erhan Altunay - Paganizm 2 Mezopotamya ve Mısır
 64. Bedrettin Cömert - Mitoloji ve İkonografi
 65. Halikarnas Balıkçısı - Anadolu Tanrıları
 66. Yaşar Atan - Akdeniz Mitologyasından Efsaneler
 67. Murat Uraz - Türk Mitolojisi
 68. Samuel Henry Hooke - Ortadoğu Mitolojisi
 69. V. M. Jirmunskiy - Türk Kahramanlık Destanları (1 -2 Bölüm)
 70. Bhagavad-Gita - Tanrının Şarkısı
 71. Merlin Stone - Tanrılar Kadınken
 72. Jeanette Winterson - Atlas'ın Yükü
 73. Carl Kerenyi - Eleusis (Anne Kızın Arketip İmgesi)
 74. Carl Kerenyi - Prometheus (İnsan Varoluşunun Arketip İmgesi)
 75. Daisy Bates - Aborjin Masalları
 76. Vladislav Ardzinba - Eskiçağ Anadolu Ayinleri ve Mitleri
 77. Alina Reyes - Lilith
 78. Lütfi Kaleli - Mitolojide İnanç ve Peygamberler
 79. Jean Pierre Vernant - Evren Tanrılar İnsanlar
 80. George Hart - Mısır Mitleri
 81. Bill Price - Kelt Mitolojisi
 82. Timothy Freke - Peter Gandy - İsa'nın Gizemleri Gerçek İsa Bir Pagan Tanrısı mıydı ?
 83. Paul Veyne - Yunanlılar Mitlerine İnanmışlar mıydı?
 84. Roberto Calasso - Kadmos ile Harmonia'nın Düğünü
 85. Jennie Hall - Viking Efsaneleri
 86. Jean-Pierre Vernant - Eski Yunan'da Söylen ve Toplum
 87. Ergun Candan - Atalarımızın Gök Tanrı Dini
 88. Carl Kerenyi - Dionysos (Yok Edilmez Yaşamın Arketip İmgesi)
 89. Rahibe Nivedita - Hindu Söylenceleri
 90. Raymond Ian Page - İskandinav Mitleri
 91. Mircea Eliade - Kutsal Ve Dindışı
 92. John Fiske - Mitler ve Mitleri Yapanlar
 93. Damla Saydam Çizme ( Çeviren ) - Hanok'un Gizemleri - Baruh'un Kıyameti
 94. Erik Hornung - Kadim Mısır Ötedünya Kitapları
 95. Michael Kohlmeier - Antik Çağ Söylenceleri Gül Parmaklı Şafak
 96. Donald A. Mackenzie - Babil ve Asur Mitleri
 97. Zecharia Sitchin - 12. Gezegen iBooks (MacOS ve iPhone iPad için)
 98. Şefik Can - Klasik Yunan Mitolojisi