PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkiye Türkçesi Dışındaki Türkçe Kitaplar


 1. Muhammed Hüseyin Şehriyar - Seçilmiş Eserleri
 2. Bahtiyar Vahapzade - Seçilmiş Eserleri Cilt I
 3. Bahtiyar Vahapzade - Seçilmiş Eserleri Cilt II
 4. Gan Lin - Hunlarning Omumiy Tarihi
 5. Cengiz Aytmatov - Cemile
 6. Abdulhamit Avşar - Türkiyənin İstiqlal Müharibəsində Azərbaycan Türkləri
 7. Məmmədhüseyn Təhmasib - Molla Nəsrəddin Lətifələri
 8. Samət Əlizadə - Kitabi-Dədə Qorqud
 9. Jül Vern - İyirmi Min Lye Su Altında
 10. Əziz Nesin ? Seçilmiş Əsərləri
 11. Mark Tven ? Seçilmiş Əsərləri
 12. Rəşad Nuri Güntəkin - Çalıquşu
 13. Aleksandr Düma - Üç Muşketyor
 14. Saparmyrat Turkmenbaşy - Ruhnama
 15. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə - Azerbaycan Cumhuriyeti
 16. Ziya Bünyadov - Azerbaycan Atabeyleri Devleti(1136-1225)
 17. Məmmədhüseyn Təhmasib ve əhliman Axundov(tertib edenler)-Azerbaycan Destanları-Cilt-1
 18. Ali Akbar - Amneziya ( azerice )
 19. Ahmet Mithat - Ana Baba
 20. Edouard Pekarskiy - Slovar' Yakutysgavo Yazıka
 21. P. S. Afanasyev vd. - Saha Dilinin Kısa Açıklamalı Sözlüğü
 22. Nikolay İ. Aşmarin (Н. И. Ашма́рин) - Çuvaş Dili Sözlüğü (Словарь чувашского яk
 23. Soltanşa Ataniyazow - Türkmen dilinig Sözköki (Etimologik) Sözlügi
 24. Ş. Z. Bobohonov, A. Mansurov - Nakşbandiya Tarigatiga Oit Qolyozmalar Fihristi
 25. Firudin Ağasıoğlu (Celilov) - Etrüsk-Türk Bağı
 26. Anonim (Derleye Ata Oovşut) - Göroglı (Türkmence Köroğlu)
 27. Zaur Hasanov - Çar Skifler
 28. Mammetdurdı Sarıhanov - Dovardarçılık Leksikası
 29. İsrafil Abbaslı - Behlul Abdulla - Koroğlu
 30. Memmedhesen Gemberli - Hezret Mehemmeddin Etnik Kimliyi
 31. Nurmuhamet Husainov - Rus Dilinin Türki Esaslı Sözlüğü
 32. Evdokiya Soroçanu - Gagauzların Kalendar Adetleri
 33. Dastani - Ahmet Harami
 34. U. Şalekenov - Qum Basqan Qala
 35. Gülzura Cumakunova - Türk Leksikografiyasının Tarıhınan
 36. Dürdane Rahimova - Muasır Fars Dilinde Azerbaycan-Türk Sözleri
 37. N.M. Hudiyev & E. A. Guliyev - Kadim Türk Abidelerinin Sözlüğü
 38. Ergaş Umarov - Urxun Alifbosi Qanday Tuzilgan
 39. Hacı Qadir Qədirzadə - Nuh Peyğəmbər Dünya Tufanı və Naxçıvan
 40. Buludxan Xalilov - 224 Qadim Türk Sözü
 41. Q. Q. Ja'rimbetov, Q. K. Orazımbetov - Qaraqalpaq Adebiyatı
 42. Bota Serikkanovna Bokuleva - Hindi Tilindegi Şetel jane Kirme Elementler
 43. Nasıruddin bin Burhaneddin Rabguzi - Kısasu'l Enbiya (Harezm-Kıpçak Türkçesi)
 44. Ebül Gazi Bahadur Han - Şecere-i Türk (Çağatayca)
 45. Aydın Mədətoğlu Qasımlı - Türklər (Tarixi oçerklər)
 46. Tahire Nuaraliyeva - Elyazma Kolleksiyonları Kataloqu
 47. Asif Hacılı - Qurani Kərim Rus Ədəbiyyatında
 48. Kadiyan S. Boobekova - İnsan Davranışıyla İlgili Türkçe-Kırgızca Deyimler
 49. Fuzuli Bayat - Şamandan Semazene Oyun ve Oyuncu
 50. Mirali Seyidov - Qam-Şaman ve Onun Qaynaqlarına Umumi Baxış
 51. Heyet - Kazakistan-2050 Ulusal Stratejisi Kavramları Açıklaması
 52. M.C. Əliyev, F. A. Həsənli - Coğrafi Kəşflərin Tarixi və Səyyahlar
 53. F. Ş. Nuriyeva - Borınqı Törki Til
 54. Reveydulla Hamdulla - Türk Dili
 55. Meçhul (Tartışmalı) - Xulosat ul-hukamo
 56. O. N. Pustogaçeva - Altay Tilin Ürener Biçik
 57. P. P. Tıdıkov - Altay-la Orus Söstü Biçik
 58. Sabit Uyguri - Uygurname (uygurlar hakkında umumî bilgiler)
 59. George Orwell - Heyvanistan
 60. Teyyub Quliyev - Altay Dillərinin Qohumluğu Məsələsi
 61. Muhammet Ibn Iýas - Häsiýetler hakynda kitap (Kyýafatnama)