PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sözlükler


 1. Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (İngilizce - Türkçe)
 2. Havacılık Terimleri Sözlüğü
 3. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü
 4. Ali Kemal Belviranlı - Osmanlıca İmla Rehberi
 5. Kasgarlı Mahmud - Divanü Lugati´t-Türk
 6. Gordon Marshall - Sosyoloji Sözlüğü (çev. Osman Akınhay - Derya Kömürcü)
 7. Webster Essential Vocabulary
 8. Abdurrahman Dilipak - Ansiklopedik İsim Sözlügü
 9. Hulki Aktunç - Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla)
 10. Reşat Ekrem Koçu - Türk Giyim, Kuşam Ve Süslenme Sözlüğü
 11. Türkçe Sözlük Cilt 1 (A-J)
 12. Türkçe Sözlük Cilt 2 (K-Z)
 13. Derleme Sözlüğü 1 - A
 14. Derleme Sözlüğü 2 - B
 15. Derleme Sözlüğü 3 - C-Ç
 16. Derleme Sözlüğü 4 - D
 17. Derleme Sözlüğü 5 - E-F
 18. Derleme Sözlüğü 6 - G
 19. Derleme Sözlüğü 7 - H-İ
 20. Derleme Sözlüğü 8 - K
 21. Derleme Sözlüğü 9 - L-R
 22. Derleme Sözlüğü 10 - S-T
 23. Derleme Sözlüğü 11 - U-Z
 24. Derleme Sözlüğü 12 - EK-I
 25. Andreas Tietze - Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı Cilt 1 (A-E)
 26. Tarama Sözlügü I - A-B
 27. Tarama Sözlügü II - C-D
 28. Tarama Sözlügü III - E-İ
 29. Tarama Sözlügü IV - K-N
 30. Tarama Sözlügü V - O-T
 31. Tarama Sözlügü VI - U-Z
 32. Tarama Sözlügü VII - Ekler
 33. Tarama Sözlügü VIII - Dizin
 34. Eşanlamlı ve Karşıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü
 35. Ömer Asım Aksoy - Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1 - Atasözleri Sözlüğü
 36. Ömer Asım Aksoy - Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2 - Deyimler Sözlüğü
 37. Yusuf Çotuksöken - Türkçe Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
 38. İngilizce-Türkçe Sözlük
 39. Şükran Kurdakul - Şairler ve Yazarlar Sözlüğü
 40. Ali Doğanay - Türkçe Deyimler Sözlüğü
 41. Ali Doğanay - Türkçe Deyimler Sözlüğü
 42. Mehmet Yılmaz - Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler (Ansiklopedik Sözlük)
 43. İhlas Holding A.Ş - Dini Sözlük
 44. Rabiha Çelebi - Türkçe'ye Giren Arapça Kelimeler Sözlüğü
 45. Ferit Devellioğlu - Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat
 46. Hans-Hinrich Jenssen & Herbert Trebs - Theologisches Lexikon
 47. Sadreddin Yüksel - Asrî Kamus (Arapça-Türkçe)
 48. Selami Bakırcı & M. Sadi Çöğenli - Arapça Edatlar Sözlüğü
 49. Kürtçe - Türkçe Sözlük
 50. Ali Nourai - Persian-English Etymological Dictionary
 51. Kürtçe-Türkçe-Fransızca-İngilizce Sözlük
 52. A. Timur Bilgiç - Tarih Terimleri Sözlüğü
 53. Taceddin Uzun - Arapça Sarf - Nahiv Terimleri Sözlüğü
 54. Cem Dilçin - Yeni Tarama Sözlüğü (Tıpkıçekim)
 55. Nevzat Erkmen - Türk Dilinin Uyak Sözlüğü
 56. DK - Arabic-English Bilingual Visual Dictionary
 57. Arabic in a Flash (Tuttle Flash Cards)
 58. Türkmence - Türkçe Sözlük
 59. Türk Dil Kurumu (TDK) Yazım Kılavuzu - 2013
 60. Hasan Eren - Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü
 61. Adnan Turani - Sanat Terimleri Sözlüğü
 62. Müjdat Kayayerli & Osman Cilacı - Dînî Terimler Sözlüğü (Türkçe-Almanca & Almanca-Tr)
 63. Ivan Frolov - Felsefe Sözlüğü
 64. Collins - English-Greek Dictionary
 65. Robert Dankoff - Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü
 66. Mehmet Ali Ağakay - Türkçede Mecazlar Sözlüğü
 67. Seyyid Şerif Cürcani - Arapça-Türkçe Terimler Sözlüğü (Kitabu't-Ta'rifât)
 68. Fevzi Kantar- Büyük Teknik Formül Sözlüğü
 69. Wolfram Eberhard - Çin Simgeleri Sözlüğü (Çin Hayatı ve Düşüncesinde Gizli Simgeler)
 70. K. Grönbech - Kuman Lehçesi Sözlüğü (CODEX CUMANİCUS)
 71. Bedia Akarsu - Felsefe Terimleri Sözlüğü
 72. Özer Ozankaya - Temel Toplumbilim Terimleri Sözlüğü
 73. Müstecip Ülküsal - Dobruca'daki Kırım Türklerinde Atasözleri Ve Deyimler
 74. Orhan Acıpayamlı - Halkbilim Terimleri Sözlüğü
 75. Muzaffer Uyguner - Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü
 76. Ruşen Keleş - Kentbilim Terimleri Sözlüğü
 77. Ömer Asım Aksoy - Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü Dizin Ve Kaynakça 3
 78. Komisyon-Matematik Terimleri Sözlüğü
 79. İsmet Zeki Eyüpoğlu - Türkçe Kökler Sözlüğü
 80. Abdullah Battal - İbn-ü Mühenna Lugati
 81. Atakan Altınörs - Dil Felsefesi Sözlüğü
 82. Ferhan Oğuzkan - Eğitim Terimleri Sözlüğü
 83. Anayasa Sözlüğü
 84. Japonca-Türkçe Sözlük
 85. (İngilizce-Türkçe) Fizik Terimleri Sözlüğü
 86. (İngilizce-Türkçe ) İstatistik Terimleri Sözlüğü
 87. Ş. Recai Cin - Kavramlar Dizini 1 A-K
 88. TDK - Haber Dili Sözlüğü
 89. Teo Grünberg, Adnan Onart - Mantık Terimleri Sözlüğü
 90. unknown - Çince-Türkçe Sözlük
 91. Fuat Ganiyev (Koordinatör) - Tatarca-Türkçe Sözlük
 92. Sözlük Çevirme
 93. Ş. Recai Cin - Kavramlar Dizini 2 L-Z
 94. Redhouse - Osmanlica - ingilizce telaffuzlu sözlük Cilt 1 (Elif - Ti) - (1884)
 95. Muhammet Atamanalp vd. - Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
 96. Redhouse's English-Turkish (Ottomanish) Dictionaries (1880, 1882, 1884, 1856, 1863)
 97. Ali Demirsoy - Eğin'de Kullanılan Bazı Kelimeler
 98. Hakkı Bekensir - Çifteker Terimleri Sözlüğü
 99. İhsan Harmandalı - Güreş Terimleri Sözlüğü
 100. Arif Uyguç - Aydın Ağzı ve Sözlüğü
 101. İhsan Coşkun Atılcan - Erzurum Ağzı Halk Deyimleri ve Folklor
 102. Bülent Nakib - Antakya Ağzı
 103. İngilizce-Türkçe-Arapça Sözlük
 104. Sedat Veyis Örnek - Budunbilim Terimleri Sözlüğü
 105. Sedat Veyis Örnek - Etnoloji Sözlüğü
 106. Hüseyin Hüsnü - Kayseri Sözlüğü (1934)
 107. Hakan Yaman - Postmodern Kelimeler Sözlüğü
 108. Kurtuluş Öztopçu, vd. - Dictionary of the Turkic Languages
 109. Kenan Koç (ed.) - Türikşe-Qazaqşa Sözdik (Türkçe-Kazakça Sözlük)
 110. E.M.E. Mustafayev ve V. G. Şçerbinin - Rusça-Türkçe Sözlük
 111. N.N Bogoçanskaya, A. S. Torgaşova - Büyük Rusça-Türkçe Sözlük
 112. R. R. Yusipova - Türkçe-Rusça Sözlük
 113. A.N. Baskakov vd. -Türkçe-Rusça Sözlük
 114. Heyet - Türk Dünyası Konuşma Kılavuzu
 115. Oktay Sinanoğlu - Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü
 116. Nijat Özön - Sinema Ve Televizyon Terimleri Sözlüğü
 117. TDK - Orta Öğretim Kılavuzu
 118. Ferit Devellioğlu - Türk Argosu
 119. Bedia Akarsu - Felsefe Terimleri Sözlüğü
 120. TDK - Hekimlik Terimleri Kılavuzu
 121. Sinan Erdem - Uçantop, Alantopu, Masa Topu Terimleri Sözlüğü
 122. Sedat Veyis Örnek - Budunbilim Terimleri Sözlüğü
 123. H. Taner, M. And, Ö. Nutku - Tiyatro Terimleri Sözlüğü
 124. Büyük Rusça - Türkçe Sözlük
 125. Aydın Köksal - Bilişim Terimleri Sözlüğü
 126. E. Ediger, T. Dündar, T. Güyagüller - Madencilik Terimleri Kılavuzu
 127. Vecihe Hatiboğlu - Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü
 128. Mithat Enç - Ruhbilim Terimleri Sözlüğü
 129. Muzaffer Uyguner, Hilmi Tuner - Tecim, Maliye, Sayışmanlık Ve Güvence Terimleri Sözlü
 130. TDK - Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi 2
 131. Meninski Lügati Orjinal 1680 Basımı
 132. Seyit Kemal Karaalioğlu - Edebiyat Terimleri Kılavuzu
 133. UNESCO - Yetişkin Eğitimi Terimleri
 134. Filiz Bingölçe - Osmanlı Argosu Sözlüğü (Tanıklarıyla)
 135. Robert Dankoff - An Evliya Çelebi Glossary
 136. Andreas Tietze - Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı Cilt 2 (F-J)
 137. Rohi Baalbaki - al-Mawrid (İngilizce-Arapça Sözlük)
 138. Ziya Şükün - Farsça-Türkçe Lügat Gencinei Güftari Ferhengi Ziya
 139. Soltanşa Atanıyazov - Türkmen Dilinin Sözkökü (Etimolojik) Sözlüğü
 140. Ömer Asım Aksoy - Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler 1-2
 141. Talat Tekin - Türkmence-Türkçe Sözlük
 142. G .D. Zeynullina - Türkçe-Başkurtça sözlük
 143. Emin Gürsoy-Naskali, Muvaffak Duranlı - Altayca-Türkçe sözlük
 144. Yuriy Vasiliev (Cargıstay) - Türkçe-Sahaca (Yakutça) Sözlük
 145. Н. Н. Zedginidze - Türkçe-Rusça Rusça-Türkçe Yapı Terimleri
 146. İbrahim Olgun - Cemşit Drahşan - Farsça-Türkçe Sözlük
 147. Gülzura Cumakunova - Türkçe-Kırgızca Sözlük
 148. Sami N. Özerdim - Açıklamalı Söylev Sözlüğü
 149. Tom Bottomore - Marxist Düşünce Sözlüğü
 150. Mustafa Nihat Özön - Küçük Osmanlıca-Türkçe Sözlük
 151. E.N. Necip - Uygurca-Türkçe Sözlük
 152. Özleştirme Kılavuzu - Türk Dil Kurumu 1978
 153. Suad El-Hakim - İbnü'l Arabi Sözlüğü
 154. A. Kulibayev v.s. - Rusça-Kazakça-Türkçe-İngilizce İnşaat ve M
 155. İ.A. Işıkov - Biyolojik Terimler Sözlüğü
 156. Jeremy Black, Anthony Green - Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü
 157. Ali Püsküllüoğlu - Öz Türkçe Sözlük
 158. A. Memmedoğlu - Türkce-Azerîce İzahlı Tip Sözlüğü
 159. Muzaffer Salihcan-A.Murat Tilav-Pratik Türkçe-Özbekçe Konuşma Kılavuzu
 160. M. Orhan Bayrak - Türkiye'de Gazeteler ve Dergiler Sözlüğü (1831-1993)
 161. Mütercim Asım Efendi - Kamusu'l Muhit Tercümesi - 06 Cilt
 162. Huang Ch'ihuei - Türkçe-Çince Sözlüğü
 163. C. Mostras - Osmanlı İmparatorluğu Coğrafyası Sözlüğü
 164. Doğan Hasol - Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü
 165. Yaşar Nabi Nayır - Kılavuz Sözlük - Varlık Yay. 1968
 166. Tahsin Saraç - Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük
 167. Sade Türkçe Kılavuzu - TDK 1971
 168. M. Orhan Bayrak - İzahlı İstanbul Sözlüğü
 169. TSE İhtisas Grubu - Bilişim Terimleri Sözlüğü
 170. Yücel Dağlı (ed) - Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gar
 171. Tahir Sezen - Osmanlı Yer Adları
 172. Heyet - Rusça-Kazakça-Türkçe-İngilizce Mimarlık ve İnşaat Terimleri Sözlüğü
 173. Hasan Ünal - Teknik Terimler Sözlüğü
 174. Musa Anter - Ferhanga Khurdi - Tirki - Kürtçe - Türkçe Sözlük
 175. Kudret Emiroğlu - Suavi Aydın - Antropoloji Sözlüğü
 176. Deniz Karakurt - Aktarma Sözlüğü
 177. Ansiklopedik Sözlük - Milliyet Yayın Ltd. Şti. 1967
 178. Kenan Koç - Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlüğü
 179. Türk Hukuk Lugatı
 180. Türk Hukuk Kurumu - Türk Hukuk Lugatı
 181. The Lingua Franca in the Levant - Turkish Nautical Terms of Italian and Greek Origin
 182. Yabancı Kelimelere Karşılıklar (İkinci Kitap)
 183. Kudret Emiroğlu - Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü
 184. M. Kâmil Kırlı - Türkçe-Azerbaycanca, Azerbaycanca-Türkçe sözlük
 185. Türkiye Türkçesi - Uygur Türkçesi Lügat
 186. Ziya Şükün - Farsça-Türkçe Lügat Gencinei Güftari Ferhengi Ziya ( 2 Cilt )
 187. Recep Albayrak - Azeri Türkçesi Dil Klavuzu
 188. Francis E. Peters - Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü
 189. M. Ertuğrul Saraçbaşı - İbrahim Minnetoğlu - Türk Atasözleri Sözlüğü
 190. Agnes Michaux - Kadın Düşmanı Sözlük
 191. Neslihan Sönmez - Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü
 192. M. Ata Çatıkkaş - Şiirimizin Beyitler ve Mısralar Sözlüğü Cilt 01-02-03
 193. Bekir Sıtkı Baykal - Tarih Terimleri Sözlüğü
 194. Nihat Işıtman - Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü
 195. Yunanca Sözlük
 196. 7 Dilde Sözlük
 197. Kolektif - An Etymological Dictionary of Altaic Languages
 198. Ahmet Caferoğlu - Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü
 199. Aziz Çalışlar - Shakespeare Sözlüğü
 200. Aclan Sayılgan - Ansiklopedik Marksist Sözlük (1976)
 201. Hüseyin Kazım Kadri - Türk Lügatı (3. ve 4. ciltler)
 202. Fahir İz - Türkçe-İngilizce Sözlük
 203. TDK - Derleme Sözlüğü 1 A
 204. TDK - Derleme Sözlüğü 3 C-Ç
 205. TDK - Derleme Sözlüğü 4 D
 206. TDK - Derleme Sözlüğü 5 E-F
 207. TDK - Derleme Sözlüğü 6 G
 208. TDK - Derleme Sözlüğü 7 H-İ
 209. TDK - Derleme Sözlüğü 8 K
 210. TDK - Derleme Sözlüğü 9 L-R
 211. Komisyon - Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü
 212. Nafiz Aydın - Büyük Sümerce Sözlük
 213. Şemseddin Sami - Resimli Kâmûs-ı Fransevî - Cilt 1-2
 214. Reşat İzbırak - Coğrafya Terimleri Sözlüğü
 215. Graham Evans, Jeffrey Newnham - Uluslararası İlişkiler Sözlüğü