PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İletişim Yayınları - Cep Üniversitesi


 1. Taha Parla - Türkiye'de Anayasalar - Cep Üniversitesi 018
 2. İletişim Yayınları - Cep Üniversitesi
 3. Jacques Mourgeon - İnsan Hakları - Cep Üniversitesi-005
 4. Yves Michaud - Şiddet - Cep Üniversitesi-056
 5. Mustafa Kara - Tasavvuf ve Tarikatlar - Cep Üniversitesi-085
 6. Pierre Oleron - Zekâ - Cep Üniversitesi-086
 7. Albert Labarre - Kitabın Tarihi - Cep Üniversitesi-140
 8. Suzel Fuzeau-Braesch - Astroloji- Cep Üniversitesi-040
 9. Kutluay Erdoğan - Alevilik Bektaşilik -Cep Üniversitesi
 10. Andree Michel - Feminizm -Cep Üniversitesi
 11. Ayseli Usluata-İletişim -Cep Üniversitesi
 12. Gerard Druesne, Jean-François Deniau - Ortak Pazar - Cep Üniversitesi-009
 13. Gerard Betton - Sinema Tarihi - Cep Üniversitesi-002
 14. Debbi Smith, John O'm. Bockris, T. Nejat Veziroğlu - Güneş Enerjisi
 15. Pierre Mannoni - Korku - Cep Üniversitesi - 092
 16. Ali Merad - Çağdaş İslam - Cep Üniversitesi
 17. Cenevieve Rodis-Lewis - Descartes ve Rasyonalizm - Cep Üniversitesi 110
 18. Oğuz Tekin - Eski Yunan Tarihi - Cep Üniversitesi 151
 19. Ney Bendason - Kadın Hakları ( Başlangıçtan Günümüze) - Cep Üniversitesi, 008
 20. A. Allard, D. De Laubier, vd - 1994 Ekonomisi
 21. Emmanual Decaux - AGİK
 22. Serdar Erdine - Ağrılar
 23. Madeleine J. Guillaume - Jean Claude de Tymowski - Akapuntur
 24. Haluk Özbay-Emine Öztürk - Gençlik
 25. Lerzan Özkale, Selime Sezgin, Nimet Uray, Füsun Ülengin - Pazarlama Stratejileri
 26. Maurice Duverger - Siyasal Rejimler
 27. Mehmet Çavaş - Bireysel Yatırım Araçları
 28. İbrahim Kabaoğlu - Çevre Hakkı
 29. Dominique Xardel - Doğrudan Pazarlama
 30. Dominique Plihon - Döviz Kurları
 31. Armand Mattelart - Reklamcılık
 32. Jean-Marie Cotteret - Claude Emeri - Seçim Sistemleri
 33. Haluk Çağlayaner - Aile Hekimliği I - İYCÜ 155
 34. Haluk Çağlayaner - Aile Hekimliği II - İYCÜ 156
 35. Paul Lemerle - Bizans Tarihi - İYCÜ 147
 36. Necdet Sakaoğlu - Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi - İYCÜ 071
 37. Paul Faure - Rönesans - Cep Üniversitesi 84
 38. Richard Stauffer - Reform - Cep Üniversitesi 119
 39. Taner Timur - Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş
 40. Claude David - Hitler ve Nazizm
 41. Jean-Paul Haton ve Marie-Christine Haton - Yapay Zeka
 42. Tevfik Çavdar - İttihat ve Terakki
 43. Raymond Boudon - Sosyoloji Yöntemleri
 44. Paul Foulquie - Varoluşçuluk
 45. Henri Levy-Bruhl - Hukuk Sosyolojisi
 46. Andre Cailleux - Jeoloji Tarihi
 47. Charles Zorgbibe - Körfez'in Tarihi ve Jeopolitiği
 48. Andre-Clement Decoufle - Devrimler Sosyolojisi
 49. Paul Guichonnet - Mussolini ve Faşizm
 50. Jean Baudouin - Karl Popper
 51. Henri Arvon - Anarşizm
 52. Philippe Beneton - Toplumsal Sınıflar
 53. Bernard Rosier - İktisadi Kriz Kuramları
 54. Pierre Burney - Aşk
 55. Bernard Guerrien - Neo-Klasik İktisat
 56. Francis Balle & Gerard Eymery - Yeni Medyalar
 57. Jean Chevalier - Sûfîlik (trc. Ahmet Kotil)
 58. Üstün Alsaç - Türk Mimarlığı (57)
 59. Denis Huisman - Estetik (80)
 60. Henri Arvon - Özyönetim
 61. Pascal Lorot - Baltık Ülkeleri (27)
 62. Philippe Beneton - Muhafazakârlık (16)
 63. Robert Pignarre - Tiyatro Tarihi
 64. Alex Muchielli - Zihniyetler
 65. Yvonne Duplessis - Gerçeküstücülük
 66. Rene Jean Dupuy - Uluslararası Hukuk (İYCÜ 096)
 67. Dominique Valbelle - Eski Mısır'da Yaşam
 68. Pierre Lemieux - Anarko-Kapitalizm
 69. Pierre Achard - Dilsel Toplumbilim