PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Halkbilimi


 1. Rıfat Araz - Harput'ta Eski Halk İnançları ve Halk Hekimliği
 2. Deniz Karakurt - Türk Söylence Sözlüğü
 3. İbrahim GÖKÇEN - Saruhanda Yürük ve Türkmenler (1946)
 4. Pertev Naili Boratav - Köroğlu Destanı
 5. Sami Kılıç - Türk Halk İnanışlarında Yiyecek ve İçecekler
 6. F. W. K. Muller, A. Von Gabain - Çaştani Bey Hikayesi
 7. Abdülbaki Gölpınarlı - Pertev N. Boratav - Pir Sultan Abdal
 8. Lütfi Sezen - Halk Edebiyatında Hamzanâmeler
 9. Aisopos _ Masallar
 10. Muharrem Ergin - Dede Korkut Kitabı (Giriş-Metin-Faksimile)
 11. Özkul Çobanoğlu - Âşık Tarzı Edebiyat Geleneği ve İstanbul
 12. Faruk Sümer - Oğuzlar'a Ait Destani Mahiyetde Eserler
 13. Mustafa Necati Sepetçioğlu - Dedem Korkut'un Kitabı
 14. Sedat Veyis Örnek - Türk Halkbilimi
 15. P. Saintyves - Folklor Elkitabı (Tıpkı çekim-Aranabilir PDF)
 16. Mustafa Güler - Amasya Efsaneleri (Tıpkı çekim-Aranabilir PDF)
 17. Efsanelerimiz - İnönü Üniversitesi Efsane Yarışması (Tıpkıçekim-Aranabilir PDF)
 18. İsmet Zeki Eyüboğlu - Anadolu Üçlemesi 1 - Anadolu İnançları
 19. Memet Fuat - Yunus Emre / Yaşamı, Sanatı, Yapıtları
 20. Yaşar Kalafat - Balkanlar?dan Uluğ Türkistan?a Türk Halk İnançları 9-10
 21. Yaşar Kalafat - Balkanlar?dan Uluğ Türkistan?a Türk Halk İnançları 8
 22. Yaşar Kalafat - Balkanlar?dan Uluğ Türkistan?a Türk Halk İnançları 7
 23. Yaşar Kalafat - Balkanlar?dan Uluğ Türkistan?a Türk Halk İnançları 5-6
 24. Yaşar Kalafat - Balkanlar?dan Uluğ Türkistan?a Türk Halk İnançları 3-4
 25. Yaşar Kalafat - Balkanlar?dan Uluğ Türkistan?a Türk Halk İnançları 2
 26. Yaşar Kalafat - Balkanlar?dan Uluğ Türkistan?a Türk Halk İnançları 1
 27. Yaşar Kalafat-Kodlar-Kültler1(Türk Kültürlü Halklarda Karşılaştırmalı Halk İnançları)
 28. Yaşar Kalafat - İslamiyet ve Türk Halk İnançları
 29. Yaşar Kalafat - Dedem Korkut Daş Oğuz Elleri - Türk Halk İnançları
 30. Yaşar Kalafat - Doğu Anadolu?da Eski Türk İnançlarının İzleri
 31. Memet Fuat - Karacaoğlan / Yaşamı, Sanatı, Yapıtları
 32. Memet Fuat - Pir Sultan Abdal / Yaşamı, Sanatı, Yapıtları
 33. Pertev Naili Boratav - Nasreddin Hoca
 34. İlhan Başgöz - Yunus Emre
 35. Muharrem Ergin - Dede Korkut Kitabı
 36. Sultan Tulu - Horasan Türklerinden Masallar ve Halk Hikayeleri
 37. Orhan Şaik Gökyay - Dede Korkut Hikayeleri
 38. Saim Sakaoğlu - 101 Anadolu Efsanesi
 39. Saim Sakaoğlu - Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi
 40. Asım Bezirci - Türk Halk Şiiri Cilt I
 41. Paul Pelliot - Uygur Yazısıyla Yazılmış Uğuz Han Destanı Üzerine (TÇ-Aranabilir PDF)
 42. Bilgin Adalı - Âşık Garip (Clearscan)
 43. Yaşar Kalafat - Altaylardan Anadolu'ya İnanç Göçü (Clearscan)
 44. M. Öcal Oğuz (Ed.) - Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası
 45. Seyit Küçükbezirci - Konya Halkbilimi Folklor Güldestesi
 46. Otto Spies - Türk Halk Kitapları (Clearscan)
 47. Harun Güngör, Abdurrahman Küçük - Asya'dan Anadolu'ya Taşınanlar (Clearscan)
 48. Serbülent Yasun - Halk Türkülerimiz
 49. Vladimir Propp - Folklor Teori ve Tarih (Clearscan)
 50. Ethem Ruhi Fığlalı, Mehmet Aydın - Milli Bütünlüğümüz ve Hacı Bektaş Veli (Clearscan)
 51. Teoman Duralı (Terc.) - Gılgamış Destanı (Clearscan)
 52. Sadi Yaver Ataman - Eski Türk Düğünleri ve Evlenme Ritleri (Clearscan)
 53. Asım Bezirci - Türk Halk Şiiri c. II - clearscan
 54. Yaşar Kalafat - Türk Kültürlü Halklarda Hz. Hızır'dan, Sultan Nevruz'a
 55. Yaşar Kalafat - Folklor Halk Kültüründen Milli Stratejiye
 56. Abdurrahim Özmen, Muhtar Kutlu - Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası 4
 57. Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Cemal Kurnaz - Türk Kültürü Bibliyografyası
 58. Ali Saraçoğlu - Ercişli Emrah (Clearscan)
 59. Ensar Aslan - Doğu Anadolu Saz Şairleri (Clearscan)
 60. Selçuk Kantarcıoğlu - Eğitimde Masalın Yeri
 61. Şükrü Elçin - Akdeniz'de ve Cezayir'de Türk Halk Şairleri
 62. Ziya Gökalp - Altın Işık
 63. Saim Sakaoğlu - Kıbrıs Türk Masalları
 64. Mehmet Kaplan - Türk Milletinin Kültürel Değerleri
 65. Gülen Çetin - Dil ve Tarih~Coğrafya Fakültesinde Yapılan Folklorla İlgili Lisans Tez
 66. Yıldız Pekcan, Sevinç Öztürk (Terc.) - Tarih ve Etnoğrafya Açısından Nevruz
 67. Özbay Güven - Türklerde Spor Kültürü
 68. Ali Balkız - Sivas'tan Sydney'e Pir Sultan
 69. Cemal Kurnaz - Orta Asyalı Şairler
 70. Remzi Oğuz Arık - Coğrafyadan Vatana
 71. Mehmet Eröz - Türk Kültürü Araştırmaları
 72. Ahmet Yaşar Ocak - Türk Folklorunda Kesikbaş (Tarih - Folklor İlişkisinden Bir Kesit)
 73. Sedat Veyis Örnek - Anadolu Folklorunda Ölüm
 74. Saim Sakaoğlu - Türk Adbilimi 1 Giriş
 75. Eftatun Cem Güney, Çetin Eflatun Güney - Erzurumlu Emrah Hayatı ve Şiirleri
 76. Neşet Çağatay - Bir Türk Kurumu Olan Ahilik
 77. Ümit Kaftancıoğlu - Köroğlu Kolları~Halk Destanları
 78. Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig II - Tercüme
 79. Ali Rıza Yalman (Yalgın) - Cenupta Türkmen Oymakları 1-2
 80. İsmet Zeki Eyuboğlu - Anadolu İlaçları (Anadolu Üçlemesi~3)
 81. Yaşar Kalafat'ın Türk Kültürüne Ait Çalışmaları / PDF
 82. Pertev Naili Boratav - Türk Mitolojisi
 83. Lütfi Sezen - Halk Edebiyatında Hamzanameler
 84. Recep Toparlı - Harezmli Hafız Divanından Seçmeler
 85. Abdurrahman Güzel - Kaygusuz Abdal (Alaaddin Gaybi) Bibliyografyası (Hayatı, Eserleri
 86. Ali Berat Alptekin - Erzurumlu Emrah Bibliyografyası (Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden
 87. Feyzi Halıcı - Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni
 88. Mehmet Önder - Nasreddin Hoca Hayatı ve Fıkraları (Tercüman Aile ve Kültür Kitaplığı)
 89. Abdulhaluk Çay - Türk Ergenekon Bayramı Nevruz
 90. Eflatun Cem Güney - Folklor ve Halk Edebiyatı (Özellikleri, Sözlü gelenekleri, ve Yaz
 91. Muhittin Sevilen - Karagöz
 92. Sadettin Nüzhet - Âşık
 93. Memduha Zeynep Arıcan - Âşık Zeynep Divanı
 94. Sadettin Nüzhet - Hengâmi
 95. Sadettin Nüzhet - Kuloğlu
 96. Sadettin Nüzhet - Beşiktaşlı Gedaî
 97. Zafer Öztek - Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü
 98. Haşim Nezihi Okay - Develili (Everekli) Seyrani
 99. Hayrettin İvgin - Gerede'li Aşık Figani
 100. Mehdi Halıcı - Konya Sazı ve Türküleri
 101. Ahmet Özdemir - Şarkışlalı Aşık Serdari ve Yöre Halk Şairleri
 102. Ahmet Özdemir - Kelkit'li Aşık Serdari/Sür Beni Beni (Hayatı ve Şiirleri)
 103. Hüseyin Yaltırık - Trakya Bölgesinin Tasavvufi Halk Müziği
 104. Feyzi Halıcı - Aşık Şem'i Hayatı ve Şiirleri
 105. Engin Akgün - Türk Dünyasında Din ve Gelenek Üzerine(Şamanizm,Burhanizm ve Yesevilik)
 106. Tuğrul Balaban - Amasya Efsane, Menkabe ve Memoratları
 107. Nurettin Sevin - Türk Gölge Oyunu
 108. Kültür Bakanlığı Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı (1976)
 109. Kültür Bakanlığı - Türk Halk Kültürü Araştırmaları (1993)
 110. Yazıcıoğu Ahmed Bican - Dürr-i Meknun
 111. Naim Alkan - Türk Halk Edebiyatı [1973]
 112. Abdülkadir İnan - Manas Destanı [1992]
 113. Kültür Bakanlığı- 1. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri 1 (Genel Konular)
 114. Mehmet Kaplan - Oğuz Kağan Destanı
 115. Nimetullah Hafız - Makedonya Halk Edebiyatı Metinleri
 116. Feyzi Halıcı - Şair Burhaneddin'in Nasreddin Hoca'nın Fıkralarını Şerh Eden Eseri
 117. Timur Yılmaz (der) - Âşıklardan Halk Hikâyeleri I
 118. Muharrem Ergin - Dede Korkut Kitabı (Metin-Sözlük) TKAE 1964
 119. Hikmet Tanyu - Türklerde Taşlarla İlgili İnançlar (1968)
 120. İbrahim Agah Çubukçu - Türk-İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler
 121. Seyit Küçükbezirci - Konya Halkbilimi Folklor Güldestesi
 122. Kemal Üçüncü ? Alpamış (Kazak Türklerinin Kahramanlık Destanı)
 123. Abdulkadir İnan - Eski Türklerde ve Folklorda "Ant" (1948)
 124. Ahmet Edip Uysal - Yaşayan Türk Halk Hikayelerinden Seçmeler
 125. Yaşar Kalafat - İran Türklüğü, Jeokültürel Boyut
 126. Yusuf Has Hacib-Kutadgu Bilig (Reşit Rahmeti ARAT) 1947- MEB
 127. Tuncer Gülensoy - Orhundan Anadoluya Türk Damgaları
 128. İsmet Zeki Eyüboğlu - Anadolu Üçlemesi 2 Anadolu Mitolojisi
 129. Orhan Güzel - Kerem İle Aslı
 130. Vladimir Propp - Masalın Biçimbilimi
 131. Pertev Naili Boratav - Folklor ve Edebiyat - Cilt 01 - 02
 132. Mehmet Halit Bayrı - İstanbul Folkloru
 133. Timur Yılmaz (der.) - Aşıklardan Halk Hikayeleri II
 134. Ehliman Ahundov vd. - Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri 1
 135. Cengiz Ketene - Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler
 136. Öner Yağcı - Köroğlu
 137. Muhtar Avezov - Folklor Yazıları
 138. Mehmet Arslan - Burhan Paçacıoğlu - Letaif - i Hoca Nasreddin
 139. Şükrü Elçin - Türkiye Türkçesinde Maniler
 140. Tuncer Gülensoy - Manas Destanı (Türkiye Türkçesinde)
 141. Bolayır Yayınevi - Resimli Nasreddin Hoca Fıkraları
 142. Belkıs Mutlu - Efsanelerin Izinde Yakın Doğudan Kuzey Avrupaya
 143. Sadettin Nüzhet Ergun - Âşık Ömer (Hayatı ve Şiirleri)
 144. Dilaver Düzgün - Erzurum'un Yüzleri Aşık Mevlüt İhsani
 145. Sedat Adıgüzel - Erzurum'un Yüzleri Aşık Nihani
 146. Eflatun Cem Güney - Halk Türküleri
 147. Ensar Aslan - Aşık Şenlik
 148. Müjgan Cunbur - Başakların Sesi
 149. Gülafet Davudova - 555 Tapmaca (Bilmece)
 150. Âşık Halil Karabulut - Damlada Derya Gizlidir (Word Dosyası)
 151. Tahir Kutsi Makal - Aşık Hasan Dede
 152. Aşık İhsani ve Güllüşah
 153. Hüseyin Seçkin - Köroğlu
 154. Dursun Ali Akınet - Yolun Sonu Görünüyor
 155. Mehmet Gökalp - Şair Keşfi ve Âşık Huzûri
 156. Ahmet Çolak - Hepimizin Hikayesi Ortak Adımız Türklük
 157. Dede Korkut Hikayeleri (Parıltı Yayınları)
 158. Şükrü Elçin - Türk Bilmeceleri
 159. Mehmet Şakir Yavuz - Muş Masalları Üzerine Bir Araştırma
 160. Ahmet Halit Yaşaroğlu - Nasreddin Hoca Merhumun 220 Fıkrası
 161. Sabahattin Kömürcüoğlu - Gümüşhaneli Ozanlar
 162. Salih Turhan - Azerbaycan Halk Türküleri
 163. Şükrü Elçin - Akdeniz'de ve Cezayir'de Türk Halk Şairleri
 164. Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri - İkinci Cilt
 165. Âşık Sefil Selimi - Kul Yanmasın
 166. Feyzi Halıcı - Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk
 167. Ahmet Özdemir - Cönklerden Günümüze Halk Şairlerimiz
 168. Ziya Gürel - Hak Âşıklarından Ali'ler Hüseyin'ler
 169. Adem Güney (Ozan Gezgin) - Serçeşme
 170. İbrahim Aslanoğlu - Söz Mülkünün Sultanları
 171. Aşık Sinem Bacı - Benim Özetim
 172. Aşık İhsani - Bıçak Kemikte
 173. Sadettin Nüzhet Ergun - Halk Edebiyatı Antolojisi
 174. Yaşayan Halk Ozanları Antolojisi (1992)
 175. Mahmut Erdal - Yine Dertli Dertli İniliyorsun
 176. Ahmet Şükrü Esen - Anadolu Türküleri
 177. Sabri Özcan San - Aşık Hicranî
 178. Erol Ülgen - Şemsi Yastıman Hayatı ve Eserleri
 179. Ali Yıldırım - Alevi Bektaşi Deyişleri 1
 180. Gürünlü Âşık Gülhanî - Gönül Ağlayınca
 181. Âşık Ali Rahmanî - Öğütler Destesi
 182. Âşık Deryamî - Gülme Zârıma
 183. Ali Yıldırım - Alevi Bektaşi Deyişleri 2
 184. Âşık Kemalî Bülbül - Yılları Yendim
 185. Kul Gazi (Gazi Kurt) - Rüzgarda Kekik
 186. Âşık Yoksul Derviş - Yüzbin Oldu Yârelerim
 187. Âşık İbrahim Kara - Nurlar Dökülsün
 188. Şahsenem Bacı - Haykırış (Türküler)
 189. Halk Ozanı Ali Sultan - Kahpe Dünya
 190. Kul Mehmet - Turnalar
 191. Bünyamin Yıldırım - Bir Gönülden Bir Gönüle
 192. Hasan Hüseyin Yazıcı (Dervişan) - Ömür Bağları
 193. Alpay Kabacalı - Gül Yaprağın' Döktü Bugün
 194. Afşin'in Ağıtları
 195. Ömer Gözükızıl - Âşık Zülâlî'den Âşık Zülâlî
 196. Âşık İhsani - Ozan Dolu Anadolu
 197. Bekir Karadeniz - Kömür Gözlüm Türküler
 198. Ahmet Z. Özdemir - Öyküleriyle Ağıtlar I
 199. Aydın Doğan - Halkın Cönkü
 200. Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi 1
 201. Dursun Ali Akınet - Suyun Gözü
 202. Halil Atılgan - Ana Beni Eversene ve Ceyhanlı Hasan Turan
 203. Tanırlı Aşık Yener - Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana
 204. Sıddık Demir - Afşin'li Derdiçok
 205. Naci Eren - Hece Tahtacıları