PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kültür Bakanlığı Türk Büyükleri Serisi


 1. Fethi Tevetoğlu - Süleyman Paşa
 2. Yavuz Bülent Bakiler - Âşık Veysel
 3. Mustafa İsen - Gelibolulu Mustafa Âlî
 4. Eyyüp Sanay - Hilmi Ziya Ülken
 5. Ali Alparslan - Abdülbâki Gölpınarlı
 6. Metin Kayahan Özgül - Yenişehirli Avnî Hayatı ve Eserleri
 7. Mehmet Altay Köymen - Tuğrul Bey ve Zamanı
 8. Yılmaz Öztuna - Âlî Paşa
 9. Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan
 10. Fahrettin Olguner - Fârâbî
 11. Ümit Meriç Yazan - Cemil Meriç
 12. Yılmaz Öztuna - İkinci Mahmud
 13. Mithat Sertoğlu - IV. Murad
 14. Ali Alparslan - Şeyh Galib
 15. Orhan Şaik Gökyay - Katip Çelebi
 16. Namık Kemal - Renan Müdafanamesi
 17. Saim Sakaoğlu - Dadaloğlu
 18. Saim Sakaoğlu - Bayburtlu Zihni
 19. Necat Birinci - Nabizade Nazım
 20. Fethi Tevetoğlu - Mehmet Emin Yurdakul
 21. Kültür Bakanlığı Türk Büyükleri Serisi
 22. Ali Alpaslan - Ahmet Paşa
 23. Hasan Avni Yüksel - Âşık Seyrânî: Hayatı ve Şiirleri (Clearscan)
 24. Abdurrahim Karahan - Nabi
 25. Yılmaz Öztuna - Keçeci-zâde Mehmed Fuad Paşa (Clearscan)
 26. Şerif Aktaş - Ahmet Rasim
 27. Kemal Göde - Sultan Alâeddin Eretna (Clearscan)
 28. Mustafa Miyasoğlu - Haldun Taner
 29. Abdulkudus Bingöl - Gelenbevi İsmail
 30. Haluk İpekten - Nâili
 31. Abdullah Aydemir - Ebussuûd Efendi
 32. Abide Doğan - Aka Gündüz
 33. Ahmet Uğur - İbn-i Kemal (Clearscan)
 34. Metin Kayahan Özgül - Hersekli Arif Hikmet
 35. Necat Birinci - Ruşen Eşref Ünaydın
 36. Şükrü Kurgan - Nasrettin Hoca (Clearscan)
 37. İnci Enginün - Halide Edib Adıvar
 38. Murat Sertoğlu - Rumeli Türk Pehlivanları : Kurtdereli Mehmet, Adalı Halil
 39. Nâdir Devlet - Gaspıralı İsmail Bey
 40. Mücteba Uğur - Buhari
 41. Muhtar Tevfikoğlu - Ali Emiri Efendi
 42. Önder Göçgün - Ziya Paşa
 43. Hüveyla Coşkuntürk - İhsan Raif Hanım
 44. Şerif Aktaş - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 45. Halil İbrahim Göktürk - Mithat Cemal Kuntay
 46. Ahmet Temir - Yusuf Akçura
 47. Hüseyin Tuncer - Tarık Buğra
 48. Zeynep Kerman - Samipaşazade Sezai
 49. Tuncer Baykara - Gazi Umur Bey
 50. Mehmet Önal - Yusuf Ziya Ortaç
 51. Abdulkerim Abdulkadiroğlu - Beliğ
 52. Abdulkadir Hayber - Necmettin Halil Onan
 53. Orhan F. Köprülü - Fuat Köprülü
 54. İsmail Parlatır - Ali Ekrem Bolayır
 55. Abdulhalûk Çay - II. Kılıç Arslan
 56. Cihan Yamakoğlu - Mahmut Esat Bozkurt
 57. Mehmet N. Bolay - İbn -i Sina
 58. İbrahim Artuk - Artuk Beğ
 59. Şerif Aktaş - Refik Hâlid Karay
 60. Zeki Gürel - Hâlide Nusret Zorlutuna Hayatı ve Eserleri
 61. Bilge Ercilasun - Ahmet İhsan Tokgöz
 62. Yılmaz Öztuna - Hacı Ârif Bey
 63. Önder Göçgün - Şâir Eşref
 64. Önder Göçgün - Nâmık Kemâl
 65. Atıf Kahraman - Koca Yusuf
 66. Vahid Çabuk - Köprülüler
 67. Mehmet Bayrakdar - Kayserili Dâvûd (Dâvûdu'l-Kayserî)
 68. İbrahim Bülbül - Keçecizade İzzet Molla
 69. Metin Kayahan Özgül - Leskofçalı Galip
 70. Şemseddin Kutlu - Dertli
 71. Nazım H. Polat - Şahabeddin Süleyman
 72. Mehmet Önder - Mevlâna Celâleddîn-i Rumî
 73. H. Ahmet Kırkkılıç - Sultan III. Murad Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanı..
 74. Âmil Çelebioğlu - Ali Nihat Tarlan
 75. Fethi Tevetoğlu - Hamdullah Suhpi Tanrıöver
 76. Amiran Kurtkan Bilgiseven - Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
 77. Abdullah Çelik - Bedri Rahmi Eyuboğlu (Clearscan)
 78. Özkan İzgi - Kutluk Bilge Kül Kağan Böğü Kağan ve Uygurlar
 79. Mustafa Miyasoğlu - Ziya Osman Saba (Clearscan)
 80. Veli Ertan - Ahmet Hamdi Akseki
 81. Hasibe Mazıoğlu - Nedim (Clearscan)
 82. İlhan Geçer - Ömer Bedrettin Uşaklı (clearscan)
 83. Orhan Şaik Gökyay - Molla Lûtfi (Clearscan)
 84. Şükrü Elçin - Âşık Ömer (Clearscan)
 85. Muammer Dizer - Uluğ Bey
 86. İsmail Çetişli - Memduh Şevket Esendal
 87. Fahri Taş - Sait Faik Abasıyanık
 88. Sevgi Gökdemir - Ahmet Kutsi Tecer
 89. Mehmet Bayrakdar - Bitlisli İdris
 90. İnci Enginün - Cenap Şahabettin
 91. Alâattin Karaca - İsmail Karaca
 92. Abdullah Uçman - Rıza Tevfik (Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Şiirleri) (Clearscan)
 93. Kazım Yetiş - İbrahim Necmi Dilmen
 94. Yılmaz Öztuna - Sâdeddin Arel
 95. Yılmaz Öztuna - Kanuni Sultan Süleyman
 96. Fethi Tevetoğlu - Ahmed Hikmet Müftüoğlu
 97. Ö. Faruk Huyugüzel - Necip Türkçü
 98. Metin Kayahan Özgül - Halit Fahri Ozansoy
 99. Abdülkadir Hayber - Ebubekir Hazım Tepeyran
 100. Önder Göçgün - Hüseyin Rahmi Gürpınar
 101. Yılmaz Öztuna - Dede Efendi (Clearscan)
 102. Haluk İpekten - Enderunlu Vasıf "Hayatı - Kişiliği ve Şiirlerinden Seçmeler"
 103. Birol Emil - Reşat Nuri Güntekin (Clearscan)
 104. Fethi Tevetoğlu - Ömer Naci (Clearscan)
 105. Muhtar Tevfikoğlu - Rıfkı Melûl Meriç (Clearscan)
 106. Osman Altıntaş - Şeref Akdik (Hayatı - Sanatı ve Eserlerinden Seçmeler) (Clearscan)
 107. Günay Kut - Orhan Şaik Gökyay: Hayatı ve Eserleri (Clearscan)
 108. Cemal Kurnaz - Ahmet Talat Onay (Clearscan)
 109. Mehmet Kaplan - Tevfik Fikret
 110. Ergun Göze - Peyami Safa
 111. Gültekin Samanoğlu - Kemalettin Kami Kamu
 112. Süleyman Uludağ - Fahrettin Râzî Hayatı, Fikirleri, Eserleri
 113. Coşkun Değirmencioğlu - Mehmet İzzet
 114. Âmil Çelebioğlu - Erzurumlu İbrahim Hakkı
 115. Osman F. Sertkaya - Nihal Atsız
 116. Hayrani Altıntaş - Mustafa Şekip Tunç
 117. Yılmaz Öztuna - Abdülkaadir Merâğî
 118. Şükrü Elçin - Gevheri
 119. Celal Tarakçı - Muallim Naci Efendi ve Eserlerinden Seçmeler (Clearscan)
 120. Mustafa Necati Karaer - Karacaoğlan
 121. İsmail Ünver - Neşati
 122. Rüştü Şardağ - Mustafa Itrî Efendi (Clearscan)
 123. Onur Akdoğu - Lemi Atlı
 124. Ziver Tezeren - Azîz Mahmûd Hüdâyî
 125. İsmet Sungurbey - Ebül'ula Mardin (Clearscan)
 126. İnci Enginün - Abdulhak Hamid Tarhan
 127. Nesrin Tağızade Karaca - Celal Sahir Erozan
 128. Sabri Hizmetli - İsmail Hakkı İzmirli
 129. Zeki Gürel - İbrahim Alaettin Gövsa
 130. Necat Birinci - Menemenlizade Mehmed Tahir
 131. İ. Aydın Yüksel - Ekrem Hakkı Ayverdi
 132. M. Fahrettin Kırzıoğlu - Kâzım Karabekir
 133. Adile Ayda - Sadri Maksudi Arsal
 134. M. Said Yazıcıoğlu - Hızır Bey
 135. Hüseyin Çelik - Ali Suavî
 136. Yaşar Yücel - Kadı Burhaneddin
 137. Erdoğan Merçil - Gazneli Mahmûd
 138. Muammer Dizer - Ali Kuşçu
 139. Hüseyin Yorulmaz - Koca Ragıp Paşa
 140. Süleyman Hayri Bolay - Ferid Kam
 141. Yılmaz Öztuna - Itri
 142. Ahmet Temir - Moğolların Gizli Tarihine Göre Cengiz Han
 143. Orhan Okay - Necip Fazıl Kısakürek
 144. Saim Sakaoğlu - Ercişli Emrah
 145. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Mevlana
 146. Rahim Sağ - Osman Atilla
 147. Yılmaz Öztuna - Şevki Bey
 148. Ali Alparslan - Ünlü Türk Hattatları
 149. Gültekin Sâmanoğlu - Cahit Sıtkı Tarancı
 150. Ethem Cebecioğlu - Hacı Bayram Velî
 151. Oktay Aslanapa - Mimar Sinan
 152. M. Ertuğrul Düzdağ - Mehmet Akif Ersoy
 153. Utkan Kocatürk - Atatürk
 154. Münevver Okur - Cem Sultan (Hayatı ve Şiir Dünyası)
 155. Nevin Korucuoğlu - Veled Çelebi İzbudak
 156. Yusuf Mardin - Şair Şeref Hanım (1808-1861)
 157. Kazım Yetiş - Samiha Ayverdi: Hayatı ve Eserleri
 158. Yusuf Mardin - Şair Şeref Hanım
 159. İlknur Hatice Önal - Halikarnas Balıkçısı
 160. Onur Akdoğu - Ûdî Nevres Bey
 161. İsmail Parlatır - Recai-zade Mahmut Ekrem
 162. Abdülkadir Karahan - Nef'i