PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ekonomi ve İş Dünyası Kitapları


 1. M.Ali Diyarbakırlıoğlu - Kaybolan Meslekler ve Son Ustalar
 2. Önder Küçükerman - Feshane Defterdar Fabrikası
 3. Andrei Vladimiroviç Anikin - Marx Öncesi Siyasal İktisat
 4. Halime Yiğit & Yasemin Tümer Erdem - Bacıyan-ı Rum'dan Günümüze Türk Kadınının İktisa
 5. Mustafa Sönmez - Özal Ekonomisi ve İşçi Hakları
 6. Orhan Türkdoğan - Doğu Köylerinde Sosyo-Ekonomik Farklılaşma
 7. Korkut Boratav (Ed.) - Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT'ler
 8. Karl Marx - Ekonomi Politigin Elestirisine Katkı
 9. Erdoğan Merçil - Türkiye Selçuklularında Meslekler
 10. Maurice Dobb - Sovyet Ekonomisinin Gelişimi - 1. Basım, 1968
 11. Charles Bettelheim - Nazizm Döneminde Alman Ekonomisi
 12. Tevfik Çavdar - Türkiye'de Liberalizmin Doğuşu
 13. Emine Kıray - Osmanlı'da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar
 14. Bağımsız Sosyal Bilimciler - İMF Gözetiminde On Uzun Yıl 1998 - 2008
 15. Bağımsız Sosyal Bilimciler - 2008 Kavşağında Türkiye Siyaset, İktisat ve Toplum
 16. Reşat Kasaba - Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi
 17. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti - Sanayii Kongresi 1930
 18. Adam Smith - Milletlerin Zenginliği(ePub)
 19. George Armstrong - Rothschild Para İmparatorluğu - Pdf-epub
 20. Karl Marx - Kapital Cilt 1 (Yordam Yayınları)
 21. 1948 Türkiye İktisat Kongresi (DPT Yayını)
 22. Werner Sombart - Burjuva
 23. Tevfik Çavdar - Osmanlıların Yarı-Sömürge Oluşu
 24. Jean Baudrillard - Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm
 25. Haydar Baş - Milli Ekonomi Modeli
 26. Korkut Boratav - 1980'li Yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm
 27. David Marshall - İş Dünyasına Yön Verenler - Akio Morita ve Sony
 28. Hakan Özerol - Piyasaları Okumak(ePub)
 29. Andrey Vladimiroviç Anikin - Altın (Sarı Şeytan)
 30. John Maynard Keynes - Para Üzerine Bir İnceleme (epub)
 31. Michael Pollard - Henry Ford ve Ford
 32. Arslan Başer Kafaoğlu - 24 Ocak Uygulamaları ve Bazı Gerçekler
 33. Yalçın Küçük - Quo Vadimus Nereye Gidiyoruz
 34. Ali Gevgili - Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar
 35. Nikolai Bukharin - Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi
 36. Bilsay Kuruç - Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (2 Cilt)
 37. Erdal Tanas Karagöl - Ak Parti Dönemi Türkiye Ekonomisi
 38. Jacques Adda - Ekonominin Küreselleşmesi
 39. Rosa Luxemburg ? Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları
 40. Rosa Luxemburg - Ulusal Ekonomiye Giriş
 41. Robert Brenner - Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon
 42. Erinç Yeldan - Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi
 43. Yakup Kepenek ve Nurhan Yentürk - Türkiye Ekonomisi
 44. Halil Seyidoğlu - Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama
 45. Joseph E. Stiglitz - Kamu Kesimi Ekonomisi
 46. Kaya Ardıç (Derleyen) - Post-Otistik İktisat
 47. Tolga Tören - Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması
 48. Feridun Yılmaz - Rasyonalite (İktisat Özelinde Bir Tartışma)
 49. Ayşe Buğra - Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika
 50. Oya Köymen - Kapitalizm ve Köylülük
 51. Karl Marx - Matematiksel Elyazmaları
 52. Günter Hoell - Tarımda Kapitalizmin Gelişmesi ve Toprak Rantı
 53. Friedrich A. Hayek - Hukuk, Yasama ve Özgürlük 1. Cilt - Kurallar ve Düzen
 54. Georg Fülberth - Kapitalizmin Kısa Tarihi
 55. Peter F. Drucker - Kapitalist Ötesi Toplum
 56. Gülten Kazgan - Yeni Ekonomik Düzende Türkiye'nin Yeri
 57. W.W.Rostow - İktisadi Gelişmenin Merhaleleri : Komünist Olmayan Bir Manifesto
 58. Friedrich A. Hayek - Kanun,Yasama Faaliyeti ve Özgürlük 2.cilt - Sosyal Adalet Serabı
 59. Jim Stanford - Herkes İçin İktisat
 60. Fikret Başkaya - Azgelişmişliğin Sürekliliği
 61. Peter F. Drucker - Yeni Gerçekler
 62. İsmail Husrev Tökin - Türkiye Köy İktisadiyatı
 63. Friedrich A. Hayek - H. Y. ve Ö. 3 Cilt - Özgür Bir Toplumun Siyasi Düzeni
 64. Thomas L. Friedman - Dünya Düzdür
 65. Gülten Kazgan - Türkiye ve Rusya - Politik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler
 66. David Gordon - İktisadi Mantığa Giriş
 67. Milton Friedman - Kapitalizm ve Özgürlük
 68. Ali Perşembe - Teknik Analiz mi Hadi Canım Sende
 69. Gökmen Tarık Acar - İktisadı Değiştirmek
 70. Karl Marx - Friedrich Engels - Ekonomi Yazıları
 71. Ludwig von Mises - Anti Kapitalist Zihniyet
 72. Pierre Delfaud - Keynes ve Keynesçilik
 73. Ludwig von Mises - Kadir-i Mutlak Devlet
 74. Şevket Pamuk - Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları
 75. Mark Skousen - Modern İktisadın İnşası
 76. Şafak Altun - Popüler Ekonomi Masalları (ePub)
 77. Alvin Toffler - Ekonominin Çöküşü
 78. 1931 1. Ziraat Kongresi İhtisas Raporları 2.cilt - Milli Tasarruf Cemiyeti
 79. Nazif Ekzen - Türkiye Kısa İktisat Tarihi (pdf - epub - mobi)
 80. Michael Albert, Robin Hahnel - Geleceğe Bakmak
 81. Sedat Özkol - Muzır Söyleşiler
 82. Karl Marx - Kapital - 2. Cilt
 83. Jack Mingo - Coca-Cola'nın Formülü Nasıl Bulundu?
 84. Jack Mingo - Dünyayı İnovasyonla Değiştiren Markalar
 85. Şafak Altun - Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri
 86. Jack Trout - Al Ries - Pazarlama Savaşı
 87. Aybike Serttaş Ertike - Reklam
 88. Lieven Annemans - Ekonomist Olmayanlar İçin Sağlık Ekonomisi
 89. Suat Soysal - Mağazacılık
 90. Howard Rothman - Dünya Tarihine Yön Veren En Etkin 50 Şirket
 91. Erdinç Yaşar - Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor
 92. Korkut Boratav - Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002 - 1908-2007
 93. Eamonn Butler - Hayek
 94. John Bellamy Foster - Kapitalizmin Malileşmesi ve Kriz
 95. Benjamin Graham - Akıllı Yatırımcı
 96. Hakan Turgut - Parasal Zeka (ePub)
 97. Joan Robinson - İktisat Felsefesi
 98. Ayşe Buğra - İktisatçılar ve İnsanlar
 99. Amartya Sen - Özgürlükle Kalkınma
 100. K. Boratav, Ç. Keyder, Ş. Pamuk - Kriz Gelir Dağılımı ve Türkiyenin Alternatif Sorunu
 101. Timur Kuran & Yasemin Tezgiden (çev.) - İslam'ın Ekonomik Yüzleri
 102. Peter Lynch - Borsada Tek Başına
 103. Korkut Boratav - Yeni Dünya Düzeni Nereye ?
 104. Mehmet Selik - Marksist Değer Teorisi
 105. Sabri Ülgener - Makaleler
 106. Sabri F. Ülgener - Zihniyet ve Din
 107. Gülten Kazgan - İktisadi Düşünce
 108. Paul Krugman - Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz
 109. Robert L. Heilbro - İktisat Düşünürleri
 110. Mahfi Eğilmez - Ercan Kumcu - Ekonomi Politikası
 111. Sabri F. Ülgener - Zihniyet Aydınlar ve İzm'ler
 112. Sabri F. Ülgener - Darlık Burhanları ve İslam İktisat Siyaseti
 113. Ufuk Serdaroğlu - Feminist İktisat'ın Bakışı (Postmodernist mi?)
 114. Fernand Braudel - Medeniyet ve Kapitalizm
 115. Roger Owen - Şevket Pamuk - 20.Yüzyılda Ortadoğu Ekonomiler Tarihi
 116. Sabri F. Ülgener - İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası
 117. Gabriel de Tarde - Ekonomik Psikoloji
 118. David Ogilvy - Bir Reklamcının İtirafları
 119. Timur Kuran - İslam'ın Ekonomik Yüzleri (epub/mobi)
 120. Mustafa Sönmez - Türkiye?de İş Dünyasının Örgütleri ve Yönelimleri
 121. Yıldırım Koç - Türkiye'de İşveren Örgütleri (1980)
 122. Yalçın Karatepe - Türev Piyasaları (Futures-Opsiyon-Swap)
 123. Ulusal İnovasyon Girişimi - İnovasyonun Renkleri
 124. Mark Blaug - İktisatta Yöntem
 125. Orhan Hançerlioğlu - Ekonomi Sözlüğü
 126. Soner Selçuklu - Küçük Bir Girişimin Öyküsü
 127. İbrahim Sevindirici - Azgelişmişliğin Ekonomisi
 128. Oktay Yenal - Cumhuriyet'in İktisat Tarihi
 129. Seth Godin - Mor İnek
 130. Alvin Toffler - Üçüncü Dalga
 131. Dani Rodrik - Tek Ekonomi Çok Reçete
 132. Erinç Yeldan - İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri
 133. Ümit Akçay - Kapitalizmi Planlamak: Türkiye'de Planlama ve DPT'nin Dönüşümü
 134. Dani Rodrik - Akıllı Küreselleşme
 135. Jacques Seguela - Anneme Reklamcı Olduğumu Söylemeyin
 136. Jacques Seguela - Hollywood Daha Beyaz Yıkar
 137. Vedat Eldem - Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi
 138. Yalçın Küçük - Seçme Teknik Çalışmalar
 139. Robert H. Frank - Doğal İktisat
 140. Paul Krugman - Politika Taşeronları ve Önemsizleşen Refah
 141. Sencer Divitçioğlu - Asya Üretim Tarzı Ve Osmanlı Toplumu
 142. Cüneyt Ölçer - 50 Yılın Türk Kağıt Paraları 1923-1973
 143. Thomas L. Friedman - Dünya Düzdür: Yirmi Birinci Yüzyılın Kısa Tarihi
 144. Todd G. Buchholz - Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler
 145. Steven D Lewit - Görünmeyen Ekonomi
 146. Karl Marx - Ücret, Fiyat ve Kâr
 147. Daniel Cohen - Dünyanın Zenginliği, Ulusların Fakirliği
 148. Mustafa Sönmez - Filler ve Çimenler
 149. Mustafa Sönmez - 100 Göstergede Kriz ve Yoksullaşma
 150. Nurhan Yentürk - Körlerin Yürüyüşü - Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler
 151. John B.Thompson - Medya ve Modernite
 152. Carl Menger - İktisadın Prensipleri
 153. Rona Turanlı - İktisadi Düşünce Tarihi
 154. J. M. Keynes - Genel Teori İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi
 155. Y. N. Rozaliyev - Türkiye'de Kapitalizmin Gelişme Özellikleri
 156. İbrahim Erol Kozak - İnsan-Toplum-İktisat
 157. Bob Rowthorn - Kapitalizm Çelişki ve Enflasyon
 158. John Kenneth Galbraith - İktisat Tarihi
 159. Joseph E. Stiglitz - Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı
 160. Jacques Gouverneur - Kapitalist Ekonominin Temelleri
 161. Muzaffer İlhan Erdost - Sosyalizm Tartışmaları 1978
 162. Maurice Dobb - Kapitalizm Sosyalizm Azgelişmiş Ülkeler ve İktisadi Kalkınma
 163. Mehmet Selik - Marksist Değer Teorisi
 164. İrfan Mahmud Rana - Hz. Ömer Döneminde Ekonomik Yapı
 165. A. Verbine - Sovyetler Birliğinde Sendikacılık
 166. Boris Krasulin - Silahsızlanma ve Sosyalizm
 167. Vitali Solomonoviç Vygodski - Marks'ın Düşüncesi İktisat ve Tarih
 168. Nedim Şener - Uzanlar - Bir Korku İmparatorluğunun Çöküşü
 169. Bertolt Brecht - Sosyalizm İçin Yazılar
 170. Pierre Jalee - Üçüncü Dünyanın Yağması
 171. Mahfi Eğilmez - Küresel Finans Krizi
 172. John Kenneth Galbraith - Para
 173. S. N. Beljajewa - Grafik ve Örneklerle Ekonomi Politik
 174. Haydar Kazgan - Galata Bankerleri (2 Cilt)
 175. Sidar Çınar - Öteki Proletarya
 176. Tolga Kabaş - Türkiye'de Yoksulluk ve Gelir Dağılımı
 177. E. F. Schumacher - Küçük Güzeldir
 178. Arslan Başer Kafaoğlu - 24 Ocak Uygulamaları ve Bazı Gerçekler
 179. Arslan Başer Kafaoğlu - İktisatta Doğrular ve Yanlışlar
 180. Arslan Başer Kafaoğlu - İşte Alternatif
 181. M. Reinhart- S. Rogoff - Bu Defa Farklı Finansal Çılgınlığın 800 Yıllık Tarihi
 182. Gülten Kazgan - Ekonomide Dışa Açık Büyüme
 183. Hans Ulrich Luther - Güney Kore Bir Model Olabilir mi
 184. Joan Robinson - İktisadi Felsefe
 185. Şerif Hulûsi - İktisadî Buhran ve Monopoller
 186. İktisat Dergisi