PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Dil - Dilbilim Bölümü


 1. Mehmet Akalın - Tarihi Türk Şiveleri
 2. Doğan Aksan - Şiir Dili ve Türk Şiir Dili
 3. M. Şerafeddin Yaltkaya - Mevlânâ'da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler
 4. Burhan Bozgeyik - Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş İle Mülâkat Dil Dâvâsı
 5. Agâh Sırrı Levend - Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleştirme Evreleri
 6. Faruk K. Timurtaş - Uydurma Olan ve Olmayan Yeni Kelimeler Sözlüğü
 7. Hüseyin Ağca - Türk Dili
 8. Jean Deny - Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları (Türkiye Türkçesi)
 9. Talat Tekin & Mehmet Ölmez - Türk Dilleri - Giriş
 10. Talat Tekin - Orhon Yazıtları
 11. Ernest Renan - Dilin Kökeni Üzerine
 12. M. Reşit Özbalıkçı ? Arap Dilinde Zaman Açısından Fiiller
 13. Oktay Sinanoğlu - Bye Bye Türkçe (epub)
 14. Emrullah İşler - Türkçe'de Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime ve Kelime Grupları
 15. Mecdut Mansuroğlu - Anadolu Türkçesi (XIII. Asır) Dehhani ve Manzumeleri
 16. W. Bang - Köktürkçeden Osmanlıcaya
 17. Emine Gürsoy-Naskali - Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu
 18. Walter Porzig - Dil Denen Mucize
 19. Vecihe Hatiboğlu - Türkçenin Ekleri
 20. Genelkurmay Başkanlığı - Türkçenin Doğru Kullanımı
 21. Tahsin Banguoğlu - Türkçenin Grameri (1991)
 22. Kamile İmer - Dil ve Toplum
 23. Kemal Atalay - Alo Türkçe Neredesin?
 24. Rüştü Erata - Sachmalama Türkçe de Neymiş!
 25. Osman Göker - Uygulamalı Türkçe Bilgileri 1
 26. Osman Göker - Uygulamalı Türkçe Bilgileri 2
 27. Ernst Harder - Modern Arapça Grameri
 28. Muharrem Ergin - Orhun Abideleri
 29. Türkçe Orhun Yazıtları
 30. Talat Tekin - Orhon Türkçesi Grameri
 31. Doğan Aksan - Cumhuriyet Döneminden Bugüne Örneklerle Şiir çözümlemeleri
 32. Agop Dilaçar - Devlet Dili Olarak Türkçe
 33. Necmettin Hacıeminoğlu - Harezm Türkçesi ve Grameri
 34. A. Fehmi Karamanlıoğlu - Kıpçak Türkçesi Grameri
 35. Ömer Asım Aksoy - Dil Yanlışları
 36. Veysel Batmaz / Cahit Batmaz - Atlantis'in Dili Türkçe
 37. Şinasi Tekin - İştikakçının Köşesi
 38. Zeynep Korkmaz - Cumhuriyet Döneminde Türk Dili
 39. Zeynep Korkmaz - Türk Dilinin Tarihî Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi
 40. Gürer Gülsevin - Eski Anadolu Türkçesinde Ekler
 41. Burhan Paçacıoğlu - Orta Türkçe
 42. Feyza Hepçilingirler - Türkçe Dilbilgisi
 43. Vecihe Hatiboğlu - Türk Dilinde İkileme
 44. Muharrem Ergin - Azeri Türkçesi
 45. Annemarie von Gabain - Eski Türkçenin Grameri
 46. Aziz Gökçe - Türkiye Türkçesinin Tarihî Sözlükleri
 47. Gerhard Kessler & J. Eckmann - Alman ve Macar Dillerinde Özleşme
 48. İsmail Habib Sevük - Dil Davası
 49. Osman Nedim Tuna - Sümer ve Türk Dillerinin Târihî İlgisi İle Türk Dili'nin Yaşı...
 50. Hasan Akdağ - Arap Dili Dilbilgisi
 51. Zeynep Korkmaz - Gramer Terimleri Sözlüğü
 52. Ertan Ardanancı - İngilizcede Argo ve Günlük Konuşmalar
 53. Nadejda N. Kurpeşko Tannagaşeva - Şükrü Haluk Akalın - Şor Sözlüğü
 54. Zeynep Korkmaz - Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi)
 55. L. T. Ryumina-Sırkaşeva & N. A. Kuçigaşeva - Teleüt Ağzı Sözlüğü
 56. Kâmile İmer - Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi
 57. Recep Toparlı - Harezm Türkçesi
 58. Feyza Hepçilingirler - Türkçe Off
 59. Hamit Atalay -İngilizce Türkçe sözlük
 60. Arapça kitaplar
 61. Walter Porzig - Dil Denen Mucize 1.ve 2.Cilt
 62. Rabiha Çelebi - N. H. Müftüoğlu - Teshilü'l-Belagah
 63. H. Paasonen - Çuvaş Sözlüğü (trc. Komisyon)
 64. Recep Toparlı - Kıpçak Türkçesi Sözlüğü
 65. Andre Martinet - İşlevsel Genel Dilbilim
 66. Cengiz Özakıncı - Dil ve Din
 67. Yong-Song Li - Türk Dillerinde Akrabalık Adları
 68. L. Johanson - E.Csato - Turkic Languages
 69. Faruk K. Timurtaş - Osmanlı Türkçesi Grameri III
 70. Hikmet Dizdaroğlu - Türkçede Sözcük Yapma Yolları
 71. İşaret Dili-İşaret Dili Dini Terimler
 72. Jacop M. Landau - Modern Arap Edebiyatı Tarihi
 73. Kamile İmer - Ahmet Kocaman - A. Sumru Özsoy - Dilbilim Sözlüğü
 74. Berke Vardar - Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü
 75. Esa Itkonen - Universal History of Linguistics: India, China, Arabia, Europe
 76. Cevat Heyet - İki Dilin Karşılaştırması
 77. Jean Deny - Türk Dili Grameri, (Osmanlı Lehçesi)
 78. Ahmet Caferoğlu - Türk Dili Tarihi 1
 79. Ahmet Caferoğlu - Türk Dili Tarihi II
 80. Oktay Sinanoğlu - "Bye Bye" Türkçe
 81. Faruk Yücel - Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi
 82. Dionysios Thraks - Gramer Sanatı
 83. Doğan Atılgan - Atatürk ve Türk Dili ve edebiyatı, Türk eğitimi ve Türk kültürü konus
 84. Doğan Aksan - Anlambilim
 85. Saadet Çagatay - Türk Lehçeleri Örnekleri I
 86. Saadet Çağatay - Türk Lehçeleri Örnekleri II
 87. Selahi Diker - Türk Dili'nin Beş Bin Yılı
 88. Gülzat Nurdin Kızı - Yenisey Yazıtlarındaki Haller
 89. Doğan Aksan - Sözcük Türleri
 90. Roland Breton - Dünya Dilleri Atlası
 91. George Ewart Bean - Tanrılar ve Kahramanlar
 92. Fransızca altyazılı Fransız filmleri
 93. Ahmet Bican Ercilasun - Kars İli Ağızları Ses Bilgisi
 94. Fyodor Dostoiveski - Souvenirs De La Maison Des Morts (Fransızca sesli kitap ve pdf's
 95. Ahmet Caferoğlu - Kitab al-İdrak li-lisan al Atrak
 96. Vəliyeva Gülxanım-Qədim Türk Dili (Metodik Vəsait)
 97. Talat Tekin - Irk Bitig
 98. Sadri Maksudi Arsal - Türk Dili İçin
 99. Zafer Taşlıklıoğlu - Eski Yunancada İlk Adımlar
 100. Reşid Rahmeti Arat - Atabetü'l Hakayık (Edib Ahmed bin Mahmud Yükneki)
 101. Adil Şen - İbrahim Müteferrika ve Usulü'l Hikem fi Nizami'l Ümem
 102. Öztürkçe Karşılıklar 1934
 103. Reşid Rahmeti Arat - Doğu Türkçesi Metinleri
 104. Derek Bickerton - Adem'in Dili
 105. Hacalı Necefoğlu - Azerbaycan'da ve Türkiye'de Türk'ün sözü
 106. Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu
 107. Nadir Engin Uzun - Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe
 108. Celadet Ali Bedirxan - Roger Lescot - Kürtçe Gramer
 109. Tuncer Gülensoy - Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü
 110. Talat Tekin - Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı
 111. Doğan Aksan - Türkçenin Söz Varlığı
 112. Doğan Aksan - Türkçenin Gücü
 113. Talat Tekin - Hunların Dili
 114. Talat Tekin - Tunyukuk Yazıtı
 115. Talat Tekin - Japonca ve Altay Dilleri
 116. Doğan Aksan - Türkçenin Zenginlikleri, İncelikleri
 117. Besim Atalay - Abuşka Lügatı ve Çağatay Sözlüğü
 118. John C. Condon - Kelimelerin Büyülü Dünyası
 119. Eugene A. Nida - Dilbilim Üzerine Tartışmalar
 120. Musa Duman - Vasiyyet-name (Dil İncelemesi,Metin, Sözlük,Ekler İndeksi ve Tıpkıbasım)
 121. Hatice Tören, Mustafa Özkan - Osmanlı Türkçesi I
 122. Marek Stachowski - Etimoloji
 123. Necmettin Hacıeminoğlu - Türkçenin Karanlık Günleri
 124. Yüksel Göknel - Türk Dilinde Sözel Anlamsal ve Mantıksal Yapı
 125. Pierre Guiraud - Anlambilim
 126. Vecihe Hatiboğlu - Dilin Gücü
 127. Geometri Kitabı 1937 Devlet Basımevi
 128. Gotthelf Bergstrasser - Sami Dilleri Tarihi
 129. Halil Ersoylu - Türk Argosu
 130. İsmail Ezherli - Arap Dilinin Anahtarı
 131. Zafer Taşlıklıoğlu - Grekçe Gramer ve Syntaks (1968)
 132. Faruk Zeki Perek - Tercümeli Lâtince Grameri
 133. Ferdinand de Saussure - Genel Dilbilim Dersleri
 134. Michael C. Corballis - İşaretten Konuşmaya - Dilin Kökeni ve Gelişimi Pdf Cs
 135. Hüseyin Namık Orkun - Eski Türk Yazıtları
 136. Talat Tekin - Türkoloji Eleştirileri
 137. Steven Roger Fischer - Dilin Tarihi
 138. Geoffrey Lewis - Trajik Başarı: Türk Dil Reformu
 139. TDK - Felsefe ve Gramer Terimleri (1942)
 140. V. Doğan Günay - Dil ve İletişim
 141. Süheylâ Bayrav - Filolojinin Oluşumu
 142. Süheylâ Bayrav - Yapısal Dilbilimi
 143. Mevlüt Sarı - el-Mevârid Arapça-Türkçe Lügat
 144. Mevlüt Sarı - Türkçe İngilizce Arapça Farsça Sözlük
 145. Hüseyin Günday - Şener Şahin - Cüneyt N. Şimşek - Yaşayan Arapça
 146. Nurullah Yılmaz - Arapça'da İsimler ve İsim Türetme
 147. İclal Arslan - Rafi`b.Muhammed b.İbrahim el-Huseyni el-Musevi el-Haseni el-Kirmani`ni
 148. Fahriye İpekçioğlu - Türk Lehçeleri
 149. Ahmet Cevat Emre - Türkçede Isim Temelleri
 150. Besim Atalay - Türk Adları
 151. Sema Sandalcı - Eski Yunanca Dilbilgisi ve Cümle Yapısı (2 Cilt)
 152. Jean Perrot - Dilbilim
 153. Abdülhamit Çakır - Söylem Analizi Ne Demek Istiyorsun?
 154. Şinasi Tekin - Maytrisimit
 155. Fatma Erkman - Göstergebilime Giriş
 156. Rosalind Coward, John M. Ellis - Dil ve Maddecilik
 157. T.K.A.E. - Türk Dili İçin...(6 Cilt)
 158. V. Doğan Günay - Dil ve İletişim
 159. Zeynel Kıran - Dilbilim Akımları
 160. Berke Vardar - Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri
 161. Eugene A. Nida - Dilbilim Üzerine Tartışmalar
 162. Süheyla Bayrav - Filolojinin Oluşumu
 163. J. V. Vendryes - Dil ve Düşünce
 164. Ömer Demircan - İletişim ve Dil Devrimi
 165. Süheyla Bayrav - Yapısal Dilbilim
 166. Özcan Başkan - Bildirişim (İnsan Dili ve Ötesi)
 167. Veysel Kılıç - Dilin İşlevleri ve İletişim
 168. Berke Vardar (Ed.) - Yirminci Yüzyıl Dilbilimi (Kuramcılardan Seçmeler)
 169. İsa Kayaalp - İletişim ve Dil
 170. Kamile İmer - Türkiye'de Dil Planlaması (Türk Dil Devrimi)
 171. Rosalind Coward, John Ellis - Dil ve Maddecilik
 172. Teo Grünberg - Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme
 173. A. Dilaçar - Devlet Dili Olarak Türkçe
 174. Avram Galanti - Vatandaş Türkçe Konuş!
 175. Doğan Aksan - Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim 1-2-3. Cilt
 176. Talat Tekin - Volga Bulgar Kitabeleri ve Volga Bulgarcası
 177. Ahmed Cevat Emre - Türk Dilbilgisi, Türkçenin Bugünkü ve Geçmişteki Gelişimleri Üzeri